พม.ร่วมกับ กทม. ดันแผนนำร่องดูแลคุณภาพชีวิตคนพิการ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์ร่วมกับกรุงเทพมหานครลงนามบันทึกข้อตกลงดันแผนนำร่องส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการทั่วกรุงเทพฯ นายอิสสระ สมชัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และหม่อมราชวงศ์ สุขุมพันธ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการใน กทม. โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กทม.จะร่วมกับ พม.แต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำ กทม. ซึ่งแนวทางการทำงานจะเน้นการส่งเสริมศักยภาพคนพิการและเปิดโอกาสให้คนพิการสามารถเข้าถึงความช่วยเหลือของภาครัฐได้สะดวกขึ้น โดยในวันที่ 4 กันยายนนี้ กทม.จะปิดตัวแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการที่มีการดูแลสิทธิคนพิการอย่างครอบคลุมทั้งทางด้านกายภาพ การว่าจ้างคนพิการเข้าทำงานในสำนักงานเขต กทม. การส่งเสริมกีฬาคนพิการ รวมถึงการจัดสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการในที่สาธารณะ อาทิ การเพิ่มสัญญาณไฟจราจรอัจฉริยะสำหรับคนตาบอดจากเดิม 151 แห่ง จะขยายเพิ่มเป็น 361 แห่งทั่ว กทม. รวมถึงการเพิ่มลิฟท์สำหรับคนพิการที่สถานีรถไฟฟ้าทุกแห่งภายในปี 2554 ด้านนายอิสสระ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับเบี้ยยังชีพคนพิการคนละ 500 บาทต่อเดือนจะเริ่มดำเนินการจ่ายเงินได้ตั้งแต่เดือนเมษายน 2553 ทั้งนี้ผู้พิการที่ยังไม่ลงทะเบียนคนพิการ สามารถมาลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพได้ที่ พม.ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด