จ.ตราด จัดโครงการเฝ้าระวังและสร้างสรรค์วัฒนธรรมชุมชน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดตราด จัดโครงการเฝ้าระวังและสร้างสรรค์วัฒนธรรมชุมชนและการเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตย วันนี้ (27 ส.ค.52) ที่วัดห้วงน้ำขาว นายประทีป จงสืบธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการเฝ้าระวัง และสร้างสรรค์วัฒนธรรมชุมชน และการเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตย โดยมีตัวแทนกลุ่มต่างๆ ในชุมชน เยาวชน และนักเรียน จำนวน 101 คนเข้าร่วม เพื่อส่งเสริมบทบาทของสภาวัฒนธรรม และเครือข่ายภาคประชาสังคมในการเฝ้าระวัง และสร้างสรรค์วัฒนธรรมชุมชน เพื่อเสริมความรู้ ความเข้าใจ และภูมิคุ้มกันของประชาชนในการเลือกบริโภค พร้อมดำเนินการจัดกิจกรรมเสริมสร้างประชาธิปไตยในท้องถิ่น นายสุรินทร์ มีดี วัฒนธรรมจังหวัดตราด กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้เป็นการสร้างสรรค์วัฒนธรรมชุมชน และเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยในท้องถิ่นให้กับเยาวชน และนักเรียน ในการปลูกฝังค่านิยม และจิตสำนึกที่ดี สำหรับการจัดโครงการฯ ที่วัดห้วงน้ำขาวนี้ถือเป็นโครงการนำร่อง โดยในปีหน้า สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด จะดำเนินโครงการนี้ในอีกหลายๆ ตำบลของจังหวัดตราด

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด