อย.ยืนยัน ไม่พบสาหร่ายปลอมในไทย พร้อมระบุประชาชนควรสังเกตฉลากภาษาไทยบนผลิตภัณฑ์

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ยืนยัน ไม่พบสาหร่ายปลอมในไทย พร้อมระบุ ประชาชนควรสังเกตฉลากภาษาไทยบนผลิตภัณฑ์ นายแพทย์นรังสันต์ พีรกิจ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดเผยว่า จากการสุ่มตรวจสาหร่ายอบแห้ง โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 24 ตัวอย่าง ยังไม่พบสาหร่ายปลอมปนพลาสติกในประเทศไทย สำหรับสาหร่ายอบแห้งที่วางขายในท้องตลาดนั้น ส่วนใหญ่จะนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น เกาหลี และจีน ซึ่งต้องมีฉลากภาษาไทย ระบุชื่ออาหาร ชื่อบริษัทผู้ผลิต/ผู้นำเข้า ที่ตั้ง ปริมาณสุทธิ วันเดือนปีที่ผลิตหรือหมดอายุ เพื่อยืนยันต่อความปลอดภัยแก่ประชาชน ทั้งนี้หากแสดงฉลากไม่ถูกต้อง จะมีโทษปรับไม่เกิน 3 หมื่นบาท และหากตรวจพบพลาสติกจะจัดว่าเป็นอาหารปลอม มีโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือนถึง 10 ปี และปรับตั้งแต่ 5 พันถึง 1 แสนบาท อย่างไรก็ตามประชาชนควรสังเกตว่า หากเป็นสาหร่ายของจริง เมื่อนำไปแช่น้ำแล้ว ต้องมีสีไม่สม่ำเสมอ ขอบไม่เรียบมีรอยหยัก เนื้อสัมผัสลื่น มีกลิ่นคาว และมีความยืดหยุ่น

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด