กทม.มุ่งเน้นนโยบายอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการอย่างครบวงจรให้ครอบคลุมมากที่สุด

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กรุงเทพมหานครเตรียมเปิดตัวโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการอย่างเป็นทางการในวันที่ 4 กันยายน 2552 พร้อมมุ่งยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการอย่างครบวงจร ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวถึงแผนยกร่างการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการแบบครบวงจรว่า กทม. มีแผนงานที่จะปรับปรุงคุณภาพชีวิตผู้พิการทั้งด้านกายภาพ สิ่งแวดล้อม การแพทย์ การศึกษา สวัสดิการ และอัตราค่าจ้างงาน โดยจะเริ่มเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่ 4 กันยายนนี้ ซึ่งที่ผ่านมากทม.ได้ส่งอาสาสมัครลงพื้นที่ชุมชน เพื่อสำรวจและจดทะเบียนผู้พิการทุกประเภทในเขตกทม.ให้ครอบคลุมมากที่สุด เพื่อให้ผู้พิการได้รับสิทธิดูแลตามกฎหมายอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษา สวัสดิการ การเข้าถึงบริการสาธารณะ อีกทั้งมุ่งเน้นนโยบายอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการอย่างต่อเนื่อง อาทิ การจัดห้องน้ำ ทางลาด ที่จอดรถสำหรับผู้พิการ และการติดตั้งลิฟท์สำหรับคนพิการที่สถานีบีทีเอส ซึ่งตั้งเป้าจะติดตั้งลิฟท์ 56 ตัวให้แล้วเสร็จภายในปี 2554 อีกทั้งยังมีโครงการติดตั้งสัญญาณไฟคนข้ามแบบเสียงให้เพิ่มเป็น 361 จุด จากเดิม 151 จุด และจะปรับปรุงทางเท้าให้มีทางลาดสำหรับรถเข็นผู้พิการบนบาทวิถี 117 เส้นทาง นอกจากนี้จะจัดให้มีช่องทางพิเศษในโรงพยาบาลและศูนย์บริการสาธารณะสุข พร้อมจัดตั้งศูนย์ตรวจการได้ยิน และรถตรวจการได้ยินเคลื่อนที่ออกให้บริการประชาชน รวมถึงการจัดทำฉลากยาเป็นอักษรเบลล์อีกด้วย ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวด้วยว่า กทม. ได้จัดตั้ง คณะกรรมการเครือข่ายคนพิการในสำนักงานเขต และมีคณะอนุกรรมการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำกรุงเทพมหานคร โดยจะทำหน้าที่ประสานงานเกี่ยวกับคนพิการทุกสำนักงานเขต เพื่อสนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในกรุงเทพมหานคร

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด