จ.ตราด ขอให้ประชาชนร่วมมือป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคชิคุนกุนยา

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดตราด ขอให้ประชาชนร่วมมือใส่ทรายอะเบท ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคชิคุนกุนยา นายแพทย์กฤษณ์ ปาลสุทธิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด เปิดเผยว่า เนื่องจากในช่วงนี้เป็นฤดูฝนและจังหวัดตราดมักจะมีฝนตกต่อเนื่องยาวนานถึง 8 เดือนคล้ายจังหวัดทางภาคใต้ ทำให้มีการป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกได้ง่าย และยุงลายเป็นพาหะนำโรคจากเด็กที่ป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก และยุงลายที่พบในป่าหรือตามสวนต่าง ๆ มักก่อให้เกิดโรคชิคุนกุนยา ซึ่งในปัจจุบันพบการระบาดมากในภาคใต้และขยายไปยังภาคต่าง ๆ โดยจังหวัดตราดมีการระบาดของโรคไข้เลือดออกสูงเป็นอันดับ 3 ของภาค ถึงแม้โรคชิคุนกุนยาจะไม่รุนแรงเท่ากับโรคไข้เลือดออก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราดได้แจ้งให้สถานีอนามัยทุกแห่ง รณรงค์ฉีดพ่นยาฆ่าแมลงแบบพ่นหมอกควัน หรือพ่นฝอยละออง เพื่อยุงและลูกน้ำยุงลายพร้อมขอความร่วมมือประชาชนกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย หรือใส่ทรายอะเบทในภาชนะบรรจุน้ำป้องกันไม่ให้ยุงวางไข่ และป้องกันตนเองและบุตรหลานไม่ให้ถูกยุงกัด หากมีอาการป่วยขอให้นำบุตรหลานส่งสถานีอนามัยหรือโรงพยาบาลที่ใกล้บ้านให้เร็วที่สุด

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด