ก.ทรัพยากรฯ หารือพระสงฆ์ - ผู้เกี่ยวข้อง กำหนดแนวทางแก้ปัญหาพระสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดสัมมนาหารือพระสังฆาธิการ และเจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อกำหนดนโยบายและแนวทางแก้ปัญหาพระสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้ นายสุวิทย์ คุณกิตติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเรื่อง "นโยบายและแนวทางการบูรณาการร่วมกันในการพัฒนาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และร่วมหารือกับพระสังฆาธิการและเจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระสัฆาธิการระดับจังหวัด ผู้อำนวยการพระพุทธศาสนาจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ เจ้าหน้าที่กรมการศาสนา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม ถึงแนวทางปฏิบัติของพระสงฆ์ในพื้นที่ป่ารวมถึงการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ป่าในรูปแบบที่ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องกับระเบียบกฎหมายและพระธรรมวินัย ที่จะช่วยสร้างความร่วมมือในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่สามารถให้พระสงฆ์อยู่ในพื้นที่ป่าได้อย่างยั่งยืน ไปพร้อมๆกับการเผยแพร่ธรรมห้กับศาสนิกชนได้เข้าใจหลักธรรมและธรรมชาติมากขึ้นด้วย ทั้งนี้ ประเทศไทยมีที่พักสงฆ์รวมทั้งสิ้น 5,529 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ 192,763 ไร่ แบ่งเป็นที่พักสงฆ์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 4,249 แห่ง ในพื้นที่ป่าตาม พระราชบัญญัติป่าไม้ 368 แห่ง ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 41 แห่ง เขตอุทยานแห่งชาติ 171 แห่ง เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หรือ สปก. 320 แห่ง และที่พักสงฆ์ในพื้นที่ของรัฐ 380 แห่ง ซึ่งได้ยกฐานะเป็น"พุทธอุทยาน เพื่อเป็นทางออกในการแก้ไขปัญหาพระสงฆ์ในพื้นที่ป่าให้กับสังคมได้เข้าใจมากขึ้นด้วย

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด