จ.นครราชสีมา ร่วมกับ กรมส่งเสริมการเกษตร จัดงานคาราวานผลไม้ จากภาคใต้สู่อีสาน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ กรมส่งเสริมการเกษตร จัดงานคาราวานผลไม้ จากภาคใต้สู่อีสาน และสินค้าเกษตรปลอดภัย และผลิตภัณฑ์ดีเด่นจากกลุ่มแม่บ้าน และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน นายประจักษ์ สุวรรณภักดี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดงานคาราวานผลไม้ จากภาคใต้สู่อีสาน และสินค้าเกษตรปลอดภัย และผลิตภัณฑ์ดีเด่นจากกลุ่มแม่บ้าน และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 27-30 สิงหาคมนี้ ทั้งนี้ จ.นครราชสีมา ถือเป็นประตูสู่ภาคอีสาน หรือจุดศูนย์กลางที่จะช่วยกระจายผลผลิตผลไม้จากพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ที่มีผลผลิตทุเรียน เงาะ มังคุด และลองกอง กระจุกตัวมากออกนอกแหล่งผลิตไปสู่พื้นที่อื่น ๆ ที่ไม่สามารถเพาะปลูกได้ ขณะเดียวกันยังเป็นการรณรงค์ส่งเสริมให้ผู้บริโภคที่อยู่นอกแหล่งผลิตผลไม้ดังกล่าว มีโอกาสได้บริโภคผลไม้คุณภาพดีในราคายุติธรรมเพิ่มมากขึ้น งานคาราวานผลไม้ภาคใต้สู่ประตูอีสานยังมีผลผลิตสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและสินค้าโอทอป ของคนโคราชจำหน่ายและชมการแสดงบนเวทีจากศิลปินโคราช และเปิดขายผลไม้นาทีทอง

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด