ศาลปกครองไม่รับอุทธรณ์ลูกแม้ว

เมื่อวันที่ 26 ส.ค. ศาลปกครองสูงสุดโดยนายจรัญ หัตกรรม ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด เจ้าของสำนวน มีคำสั่งเมื่อวันที่ 29 ก.ค. ที่ผ่านมา ให้ยกคำอุทธรณ์ที่นายพานทองแท้ และ น.ส.พิณทองทา ชินวัตร บุตรชายและบุตรสาว พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ที่ขอ ให้ศาลมีคำสั่งรับทั้งสองคนเป็นผู้ร้องสอด เพื่อ เป็นคู่กรณีโต้แย้งสิทธิว่าธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ไม่มีสิทธิยื่นฟ้องคดีหมายเลขดำ 1328/ 2551 ต่อศาลปกครองกลางที่ขอให้ศาลสั่งธนาคารระงับการส่งเงินบัญชีของทั้ง 2 คน เพื่อชำระค่าภาษีอากรคง เบี้ยปรับ และเงินเพิ่มที่คำนวณจนถึง วันที่ 31 ธ.ค. 2550 ของนายพานทองแท้ จำนวน 6,075,498,993.21 บาท และ น.ส.พิณทองทา จำนวน 6,075,236,235.38 บาท ตามคำสั่งอายัดของกรมสรรพากรที่ซ้ำซ้อนคำสั่งอายัดทรัพย์สินคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ (คตส.) ศาลปกครองสูงสุดพิเคราะห์แล้วเห็นว่า แม้ว่าศาลจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งอายัดของกรมสรรพากรก็ไม่ได้มีผลกระทบต่อสิทธิของทั้ง 2 คน ในเงินฝากตามบัญชีที่ คตส. มีคำสั่งอายัดไว้ ตามที่ทั้งสองกล่าวอ้างว่า ทั้งสองเป็นเจ้าของทรัพยการที่ คตส. มีคำสั่งอายัด ย่อมถือได้ว่าทั้งสองได้รับความเดือดร้อนเสียหาย จึงไม่จำเป็นที่ ทั้งสองคนต้องเข้ามาร้องสอดเป็นคู่กรณีเพื่อให้ได้รับความคุ้มครองหรือบังคับรับรองตามสิทธิของตนที่มีต่อเงินฝาก อีกทั้งนายพานทองแท้ และ น.ส.พิณทองทา ไม่ใช่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามกฎหมายของผลคดีดังกล่าว ศาลจึงไม่อาจรับคำร้องสอดของทั้งสองคนไว้พิจารณาได้.

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด