สั่งตรวจต้นทุนรง.ผลิตแอร์บี้ลดราคา

นายยรรยง พวงราช อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า นางพรทิวา นาคาศัย รมว.พาณิชย์ มอบหมายให้กรมการค้าภายในเร่งติดตามให้ผู้ ประกอบการ ร้านค้าปลีก ค้าส่ง ให้ปรับลดราคาจำหน่ายเครื่องปรับอากาศโดยเร็วที่สุด เนื่องจากขณะนี้ครม.เห็นชอบให้ยกเลิกภาษีสรรพสามิตสำหรับเครื่องปรับอากาศที่ใช้กับอาคารสำนักงานและที่พักอาศัย ที่มีขนาดต่ำกว่า 72,000 บีทียูแล้ว ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตลดลง และทำให้ ราคาขายปลีกและขายส่งต่อเครื่องแก่ผู้บริโภคจะต้องลดลงตามด้วย

กรมฯจะเข้าไปตรวจสอบต้นทุนตั้งแต่ สายการผลิต การจำหน่าย วัตถุดิบ เพื่อดูว่าการปรับลดภาษีสรรพสามิตจากที่เคยเก็บ 17% เหลือ 0% จะทำให้ต้นทุนลดเท่าไร โดยประเมินเบื้องต้นว่าน่าจะทำให้ราคาเครื่องปรับอากาศราคาลดลงไม่ต่ำกว่าเครื่องละ 10-15% หรือมีราคาต่อเครื่องลดลง 2,000-2,500 บาท แต่จะลดได้เมื่อไรจะต้องรอตรวจสอบสต๊อกของเครื่องปรับอากาศ ด้วยว่ามีมากแค่ไหน แล้วจากนั้นจึงจะสั่งลดได้

อย่างไรก็ตามหากร้านค้าลดราคาเครื่องปรับอากาศลงน้อย หรือลดราคาล่าช้ากว่าที่ควรเป็น กรมฯเตรียมเรียกผู้ประกอบการ ร้านค้าเข้ามาหารือ เพื่อถามสาเหตุและขอความร่วมมือให้ปรับลดราคา รวมถึงอาจจะหามาตรการเพิ่มเติมเพื่อควบคุม ดูแลราคาจำหน่ายสินค้าให้เป็นธรรมแก่ผู้บริโภค เพราะขณะนี้สินค้าเครื่องปรับอากาศ ยังไม่อยู่ในบัญชีสินค้าควบคุม หรือสินค้าที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในการตรวจสอบสต๊อกสินค้าของโรงงานพบว่ามีสินค้าค้างสต๊อกอยู่จำนวนไม่มากจนทำให้ผู้ประกอบการต้องได้รับความเดือดร้อน ดังนั้นผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องปรับอากาศ ที่กำลังจะออกสู่ตลาด ต้องคำนวณราคาจำหน่ายใหม่เพราะไม่มีภาระต้นทุนภาษีสรรพสามิต

ทั้งนี้การปรับลดภาษีแม้จะทำให้รัฐบาลสูญเสียการจัดเก็บรายได้ปีละ 1,600 ล้านบาท แต่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้ประชาชนหันมาซื้อเครื่องปรับอากาศเพิ่มขึ้น และทำให้รัฐบาลจัดเก็บรายได้จากภาษีมูลค่าเพิ่มมาทดแทนได้ โดยคาดว่าการเก็บอัตราภาษีมูลค่าที่เพิ่มขึ้นจะชดเชยรายได้ภาษีสรรพสามิตที่ต้องสูญเสียไปในแต่ละปีได้ทั้งหมด.

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด