เช็กบิลทุจริตผู้บริหารเก่าอีลิท

นายธงชัย ศรีดามา รองอธิบดีกรมทางหลวง ในฐานะประธานคณะกรรมการ บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด ผู้ดำเนินโครงการบัตรไทยแลนด์ อีลิท การ์ด เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ อีลิท การ์ด ได้สั่งการให้นายยอดชาย แก้วเพ็ญศรี รองผู้จัดการใหญ่สายงานการจำหน่ายและการตลาด อีลิท การ์ด ไปเจรจาต่อรองกับบริษัท แอ๊ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี หรือเอไอที เพื่อให้อีลิท การ์ด ได้รับความเสียหายน้อยที่สุด กรณีที่ เรียกค่าเสียหาย 38 ล้านบาท จากการที่อีลิท การ์ด ยกเลิกสัญญาโครงการเช่าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มูลค่าโครงการ 78 ล้านบาท แล้วกลับมารายงานผลภายใน 7 วัน เนื่องจากเห็นว่าเป็นการเรียกร้องค่าเสียหายมากเกินความจริง เพราะเป็นสัญญาที่ไม่เป็นธรรมตั้งแต่แรกที่ทำ บริษัทมีมติไม่จ่ายค่าเสียหายตามที่เรียกร้องมา

นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติปรับลดโครงสร้างองค์กร เพื่อลดปัญหาค่าใช้จ่าย โดยจะให้มีโครงการสมัครใจลาออก และลดตำแหน่งที่มีความจำเป็นน้อย รวม 10 ตำแหน่ง ส่วนใหญ่เป็นผู้บริหารระดับสูง เงินเดือนมาก โดยบริษัทจ่ายค่าชดเชยให้ตามกฎหมาย.

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด