ห่วงแรงงานไทยวิจัยฝุ่นเปิดเสรีแรงงานอาเซียน

นายอลงกรณ์ พลบุตร รมช.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ในการเปิดเสรีเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุนและแรงงานฝีมือ ในอีก 6 ปีข้างหน้า หรือปี 58 จะทำให้ผู้ใช้แรงงานชาติอาเซียนในสาขาที่กำหนด สามารถโยกย้ายการทำงานไปในชาติสมาชิก 10 ประเทศได้อย่างเสรี และทำให้เกิดการแข่งขันแย่งงานเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มแรงงานใหม่ หรือนักศึกษาจบใหม่ที่อาจหางานได้ยากกว่าเดิม ดังนั้นจึงมอบให้กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศจัดโครงการ เยาวชนอาเซียนสู่เออีซี ให้ความรู้แก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา อาชีวศึกษา สายวิชาชีพ และผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็ก (เอสเอ็มอี) ให้สามารถปรับตัวรับมือกับการร่วมกลุ่มเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ได้

นักเรียน นักศึกษาจะเป็นอนาคตสำคัญของประเทศในการพัฒนาอาเซียนกลายเป็นเออีซี เราต้องติวเข้มคนเหล่านี้ ให้เป็นรากฐานทางเศรษฐกิจที่สำคัญของไทยในอีก 6 ปีข้างหน้า โดยให้ได้มีความรู้ ความเข้าใจถูกต้อง ทั้งด้านการพัฒนาแรงงาน การค้า และการลงทุน

ทั้งนี้กรมจะเดินสายให้ความรู้กลุ่มเป้าหมายทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดรวม 5 ครั้ง จำนวน 1,250 คน จัดที่กรุงเทพฯ วันที่ 26-27 ส.ค.52 ที่กองพันทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ นครราชสีมา วันที่ 3-4 ก.ย.52 ที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ชลบุรี วันที่ 17-18 พ.ย.52 ที่ฐานทัพเรือสัตหีบ สุราษฎร์ธานี วันที่ 24-25 พ.ย.52 ที่กองบิน 7 และที่ภาคเหนือ วันที่ 30 พ.ย.-1 ธ.ค.52 อยู่ระหว่างกำหนดสถานที่.

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด