รัฐทุ่ม88ล้านยกเครื่องหอเตือนภัยทั่วประเทศ

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ทุ่ม 88 ล้านบาท พัฒนาหอเตือนภัยทั่วประเทศให้รองรับการเตือนภัยได้หลากหลาย

นายสือ ล้ออุทัย ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการระบบเตือนภัย ภายใต้คณะกรรมการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ (กภช.) กล่าวว่า ปีงบประมาณ 2553 ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติถูกสำนักงบประมาณตัดงบ 10% จากที่ขอไป 120 ล้านบาท โดยปัจจุบันศูนย์เตือนภัยพิบัติฯ สามารถแจ้งเตือนภัยได้ล่วงหน้าถ้าเกิดเหตุการณ์จริง 30 นาที

นายวิริยะ มงคลวีราพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ กล่าวว่า ในปีนี้ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ จะใช้เงินจำนวน 88 ล้านบาท ปรับปรุงหอเตือนภัยฯ จำนวน 144 แห่งทั่วประเทศ ให้ใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย นอกเหนือจากเตือนภัยสึนามิ เช่น ใช้เอนภัยโคลน ถล่ม น้ำท่วม พายุ และการกระจายข่าวสารที่มีประโยชน์ในชุมชน ทั้งนี้ หอเตือนภัยใน 6 จังหวัดภาคใต้ได้แก่ ภูเก็ต ระนอง พังงา กระบี่ ตรัง และสตูล มีอยู่ 103 แห่ง แบ่งเป็น หอเตือนภัยของศูนย์เตือนภัยจำนวน 79 แห่ง และเป็นหอเตือนภัยในท้องถิ่น จำนวน 24 แห่ง ซึ่งอยู่ระหว่างการโอนย้ายเข้ามาอยู่ภายใต้การดูแลของศูนย์เตือนภัยฯ

นอกจากนี้ศูนย์เตือนภัยฯ ได้ใช้งบประมาณ 150 ล้านบาท ติดตั้งทุ่นตรวจจับแผ่นดินไหวในทะเล จำนวน 2 ทุ่น ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้ง คาดว่าจะเสร็จภายในปี 2553 ทั้งนี้ การติดตั้งทุ่นดังกล่าวจะช่วยให้ศูนย์เตือนภัยฯ รู้ข้อมูลก่อนที่คลื่นจะกระทบฝั่ง 15 นาที โดยทุ่นดังกล่าวจะนำไปติดตั้งในบริเวณที่มีรอยเลื่อนใต้ทะเล ส่วนทุ่นเดิมที่ได้จากประเทศสหรัฐอเมริกา จะใช้งบในการปรับปรุง 48 านบาท ขณะที่ศูนย์เตือนภัยฯ จัดสรรงบประมาณสำหรับฝึกซ้อมระบบเตือนภัยและอพยพหลบภัยสึนามิในแต่ละปี จำนวน 5 ล้านบาท โดยสัปดาห์ที่ผ่านมาได้ทำการฝึกซ้อมเตือนภัยที่ 6 จังหวัดภาคใต้ และในวันที่ 4 พ.ย. 52 จะไปฝึกซ้อมเตือนภัยพายุเกย์ ที่จังหวัดชุมพร ด้วย

ปัจจุบันระดับความแรงของแผ่นดินไหว เพิ่มจาก 3-4 ริคเตอร์ เป็น 5-6 ริคเตอร์ และอาจมีแนวโน้มที่จะเพิ่มเป็น 7-8 ริคเตอร์ ดังนั้นทางศูนย์เตือนภัยฯ จึงต้องเตรียมแผนการรองรับกับสถานการณ์ด้วยการปรับปรุงระบบเตือนภัยให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง นายวิริยะ กล่าว.

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด