หวัด09คร่าคนไทย8รายในรอบสัปดาห์

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 26 ส.ค. ที่กระทรวงสาธารณสุข นพ.ไพจิตร์ วราชิต รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า สถานการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิดเอ เอช 1 เอ็น 1 ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่วันที่ 16-22 ส.ค. มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 8 ราย เป็นชาย 4 ราย หญิง 4 ราย ร้อยละ 50 อายุ 31-40 ปี และอยู่ในกลุ่มเสี่ยง ทำให้ยอดเสียชีวิตสะสม อยู่ที่ 119 ราย แนวโน้มการแพร่ระบาดในกรุงเทพและปริมณฑลชะลอตัว แต่เพิ่มขึ้นในต่างจังหวัด แนวโน้มกระจายลงสู่เขตชนบท โดยพบผู้ป่วยทุกกลุ่มอายุ แต่พบมากขึ้นในกลุ่มวัยแรงงานอายุ 31-45 ปี และผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างและเกษตรกร และพบมีการแพร่ระบาดในสถานที่ที่มีคนอยู่จำนวนมากหรือมีกิจกรรมที่ต้องอยู่ร่วมกัน เช่น โรงเรียน เรือนจำ ค่ายเยาวชน นพ.ไพจิตร์ กล่าวต่อว่า เชื่อว่านวโน้มการระบาดที่ชะลอตัวลงเป็นเพราะประชาชนรู้จักการป้องกันตัวเองมากขึ้น แต่ก็ยังมีแนวโน้มที่จะเกิดการระบาดได้อีก เพราะการติดเชื้อไวรัสที่ผ่านมายังไม่มากพอ จะทำให้ประชาชนมีภูมิต้านทานได้ทั้งหมด ซึ่งการระบาดระลอก 2 จะต้องรอดูว่ามีสัญญาณอาจจะมีการระบาดรอบใหม่ของทางยุโรปหรืออเมริกาหรือไม่ ซึ่งคณะกรรมการอำนวยการเตรียมความพร้อมป้องกันควบคุมแก้ไขสถานการณ์การระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่ ที่มีพล.ต.สนั่น ขจรประศาสตร์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน มีข้อสรุปให้ยังคงมาตรการ 2 ลด 3 เร่งอย่างเข็มข้นต่อไป ซึ่งถือเป็นโอกาสทองที่ต้องเร่งมาตรฐานต่างๆ เพื่อรองรับการระบาดรอบ2 แม้จะไม่สามารถคาดการณ์ได้แต่เป็นช่วงที่ต้องมีการรณรงค์อย่างต่อเนื่อง สำหรับนการกระจายยาต้านไวรัสโอเซลทามิเวียร์ของสธ.ขณะนี้ได้กระจายยาไปยังทุกจังหวัด 6,677,341 เม็ด และสำรองไว้ส่วนกลางทั้งหมด 5,999,410 เม็ด จนถึงขณะนี้มีการใช้ยาไปแล้ว 1.8 ล้านเม็ด ซึ่งจากการประเมินการเข้าถึงยาต้านไวรัส พบว่าผู้ป่วยเข้าถึงยาเพิ่มขึ้น ทำให้จำนวนผู้เสียชีวิตลดลงอย่างต่อเนื่องนพ.ไพจิตร์กล่าว นพ.ไพจิตร์ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้สธ.จะเป็นผู้ประสานกับทางคณะแพทย์ศาสตร์ในมหาวิทยาลัยต่างๆ จัดค่ายกองทัพสุขภาพช่วงปิดภาคการศึกษาในช่วงเดือนตุลาคม "ธันวาคม เพื่อให้รู้จักกับไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 โดยให้นักศึกษาเป็นผู้นำสร้างพฤติกรรมที่ถูกต้องกับประชาชนในการดูแลสุขภาพด้วย

เรื่องล่าสุดของหมวด อาชญากรรม

ดูหมวด อาชญากรรม ทั้งหมด