กทม.เตรียมรับมือฤดูน้ำหลาก ถึงแม้จะมีแนวโน้มเกิดสถานการณ์ภัยแล้ง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมคลองลัดโพธิ์ ที่อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ รับทราบปัญหา และเตรียมพร้อมรับมือช่วงฤดูน้ำหลาก ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวถึงการตรวจเยี่ยมคลองลัดโพธิ์ ที่อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม กทม.อย่างยั่งยืน ว่า เป็นการรับทราบข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคลองลัดโพธิ์ ตามแนวทางพระราชดำริ ซึ่งคลองลัดโพธิ์ตั้งอยู่ในพื้นที่สมุทรปราการ แต่เป็นส่วนสำคัญของระบบการป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่เขตมหานคร จึงจำเป็นต้อให้ความสำคัญอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้การเปิด-ปิดประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ในช่วงฤดูฝน (พ.ค. ส.ค.) จะใช้เกณฑ์ระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาตั้งแต่ 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที โดยจะเปิดประตูระบายน้ำในช่วงน้ำทะเลลง ส่วนช่วงฤดูน้ำหลาก (ก.ย.-พ.ย.) จะเปิดประตูช่วงน้ำทะเลลง แต่อาจเปิดได้ตลอด 24 ชั่วโมง เนื่องจากน้ำเหนือไหลผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาจำนวนมาก ทำให้ช่วงน้ำทะเลขึ้น ลดเวลาลงตามจำนวนน้ำเหนือ แต่ในขณะนี้มีน้ำผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาน้อยกว่า 200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จึงน่าเป็นกังวลว่าอาจจะเกิดสถานการณ์ภัยแล้งขึ้นได้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวด้วยว่า ระบบการป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีหลายองค์ประกอบด้วยกัน คือแก้มลิงทั้ง 21 แห่งทางด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานคร และคลองมหาชัย สนามชัยที่ฝั่งตะวันตกของ กรุงเทพมหานคร รวมถึงสถานีสูบน้ำจำนวน 150 แห่ง สามารถสูบน้ำได้กว่า 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที นอกจากนี้ยังมีอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบและคลองลาดพร้าว ซึ่งเมื่อรวมกับคลองลัดโพธิ์จะสามารถแก้ปัญหาน้ำท่วมได้อย่างแน่นอน

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด