มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ เปิดรับบุคคลเป็นพนักงาน

รศ.ดร.เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ได้แจ้วว่า มหาวิทยาลัยจะรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน และสายวิชาการ เป็นจำนวน ๓๖ อัตรา โดยสายวิชาการ(คณาจารย์) รับตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก จำนวน ๑๘ อัตรา และสายสนับสนุน จำนวน ๑๘ อัตรา โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ในเ รายละเอียดเพิ่มเติมศึกษาได้จาก http://www.cpru.ac.th ผู้ที่มีคุณวุฒิตามประกาศสมัครรับราชการตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยได้ เพื่อช่วยกันสร้างสรรค์และพัฒนาการศึกษาของชาติ

รศ.ดร.เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ได้แจ้งว่า มหาวิทยาลัยกำลังรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเป็นพนักในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิำนวน 5 อัตรา คุณวุฒิปริญญาเอกและปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร์/รัฐศาสตร์(จากรายได้โครงการนอกมหาวิทยาลัย) รับสมัครระหว่างวันที่ ๑๗ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๒ ไม่เว้นวันหยุดราชการ รายละเอียดดูเพิ่มเติมได้ที่ http://www.cpru.ac.th

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด