เทศบาลเมืองจันทบุรี รณรงค์กำจัดหนู

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

เทศบาลเมืองจันทบุรี รณรงค์กำจัดหนูในตลาดสด และชุมชนย่อย 12 แห่ง ป้องกันโรคกาฬโรคปอด พร้อมตั้งรางวัลจับหนูแลกเงินตัวละ 10 บาทจูงใจประชาชนร่วมรณรงค์ นายจักร์เพชร จิตงามสุจริต นายกเทศมนตรี ได้นำเจ้าหน้าที่และประชาชน ออกกวาดล้างกำจัดหนู ตามโครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคกาฬโรคปอด และ โรคอื่น ๆ ที่มีหนูเป็นพาหะ โดยปลัดจังหวัดจันทบุรี นายเกรียงเดช เข็มทองเป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมทั้งปล่อยแถว ออกกวาดล้างหนู ในพื้นที่ตลาดสด และชุมชนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี ทั้ง 12 ชุมชน ซึ่งจังหวัดจันทบุรีมีแนวชายแดนที่ติดต่อประเทศเพื่อนบ้านและมีการส่งสินค้าเข้าออก ไปยังประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่พบการระบาดของโรคกาฬโรคปอด เทศบาลเมืองจันทบุรีจึงได้จัดทำโครงการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของกาฬโรคปอด ซึ่งมีพาหะนำโรคที่สำคัญ คือหนูที่มีหมัดหนูเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรค นอกจากนี้เทศบาลได้ตั้งรางวัลเพื่อเป็นการจูงใจกำจัดหนูโดยหนู 1 ตัวมีค่าแลกเงินได้ 10 บาท ขึ้นเงินรางวัลกำจัดหนูได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองจันทบุรี ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 8 กันยายน 2552 ในเวลาราชการ

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด