กรมการกงสุล จัดส่งหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ ให้บริการประชาชนใน จ.ตาก และจังหวัดใกล้เคียง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กรมการกงสุล จัดส่งหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ ให้บริการรับคำร้องขอทำหนังสือเดินทางแก่ประชาชนใน จ.ตาก และจังหวัดใกล้เคียง เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน นายกิตติศักดิ์ โตมรศักดิ์ นายอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เปิดเผยว่า กรมการกงสุล ได้จัดส่งหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ มาให้บริการรับคำร้องขอทำหนังสือเดินทาง ห้แก่ประชาชนใน จ.ตาก และจังหวัดใกล้เคียง ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สอด ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 สิงหาคม นี้ ระหว่างเวลา 08.00 16.30 น. เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ไม่ต้องเดินทางไปทำหนังสือเดินทางที่กรมการกงสุล ผู้สนใจจะทำหนังสือเดินทาง ให้นำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง หรือหากเป็นผู้เยาว์ อายุต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์ ให้นำบัตรประจำตัวประชาชน หรือสูติบัตร ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชนของบิดา/มารดา ไปยื่นประกอบการขอหนังสือเดินทาง โดยมีค่าธรรมเนียม 1,000 บาท และค่าส่งไปรษณีย์ 35 บาท สอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์ 0-5553-1077 ต่อ 14 ในวัน และเวลาราชการ

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด