ชี้อีก24ปีกทม.เมืองหนาแน่นอุณหภูมิเพิ่ม2-3องศา

ชี้อีก24ปีกทม.เมืองหนาแน่นอุณหภูมิเพิ่ม2-3องศา

อดีตรองผู้ว่าฯ กทม.ชี้อีก 24 ปีข้างหน้ากทม.จะเป็นเมืองหนาแน่น อุณหภูมิสูงขึ้น 2-3 องศา ขณะที่น้ำทะเลสูงขึ้น พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมเพิ่ม

นางบรรณโศภิษฐ์ เมฆวิชัย อดีตรองผู้ว่าราชการกทม. กล่าวในงานสัมมนาวิสัยทัศน์กรุงเทพฯ 2576 จัดโดย หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในหัวข้อ "กรุงเทพฯ ณ ปี พ.ศ. 2576" ว่า ในช่วงเวลาดังกล่าวจะเป็นปีที่กรุงเทพฯ มีความเปลี่ยนแปลงทั้งในเรื่องของจำนวนประชากร ไปจนถึงสภาพดินฟ้าอากาศ

ขณะนี้ กทม.ถือเป็นเมืองที่มีประชากรเข้ามาอาศัยอยู่จำนวนมาก ทั้งในส่วนของคนกรุงเทพฯ รวมทั้งคนจากต่างจังหวัดที่เข้ามาประกอบอาชีพในเมือง และในอีกประมาณ 20 กว่าปีข้างหน้า ประชากรใน กทม.จะหนาแน่นมากขึ้น เพราะประชากรจะย้ายเข้ามาตั้งถิ่นฐานกันเพิ่มมากขึ้น กรุงเทพฯ จะกลายเป็นเมืองที่พัฒนาไปในแนวตั้ง คือมีการสร้างตึกสูงเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น จำเป็นที่จะต้องมีการสร้างและพัฒนาระบบ เช่น ระบบขนส่งมวลชนในหลายรูปแบบ เพื่อรองรับกลุ่มคนเหล่านี้

นางบรรณโศภิษฐ์ กล่าวอีกว่า ในส่วนของสภาพอากาศนั้นในระยะยาว จะเกิดความเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะประมาณปี พ.ศ.2570 อุณหภูมิในประเทศจะสูงขึ้นประมาณ 3 - 4 องศาเซลเซียส โดย กทม.จะมีอุณหภูมิอยู่ที่ 34 องศาเซลเซียส วันที่มีอากาศร้อนจะเพิ่มขึ้นเป็น 8 เดือน โดยจำนวนวันที่อากาศร้อนจะเพิ่มขึ้นเป็น 75 วันต่อปี

ขณะที่ ฝนจะตกลดลงเหลือเพียง 240 วันต่อปี แต่ปริมาณฝนรวมต่อปีจะเพิ่มขึ้นประมาณ 100 มิลลิเมตร ขณะที่ค่าระดับน้ำทะเลจะสูงขึ้น พื้นที่ที่จะก่อให้เกิดน้ำท่วมก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย และในอีกประมาณ 20 ปีข้างหน้ามีการคาดการณ์กันว่าหลายๆ พื้นที่จะเกิดภาวะการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภครวมทั้ง กทม.ด้วย

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด