คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เปิดตัวเว็บไซต์ www.wound-why.com ป้องกันความรุนแรงสำหรับเด็ก

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เปิดตัวเว็บไซต์ www.wound-why.com เพื่อป้องกันความรุนแรงสำหรับเด็กวัยรุ่น วันนี้ (25 ส.ค.) คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เปิดตัวเว็บไซต์ www.wound-why.com การรณรงค์การใช้ทรัพยากรเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อป้องกันความรุนแรงสำหรับเด็กวัยรุ่น โดย ศ.ดร.อานนท์ บุณยะรัตเวช เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า การเปิดเว็บไซต์ดังกล่าว นับเป็นมิติใหม่ในการดำเนินงานวิจัยที่เกิดขึ้น โดยหวังว่าจะเป็นช่องทางหนึ่งที่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป จะได้เข้าถึงข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวกับการป้องกันความรุนแรงสำหรับเด็กวัยรุ่น นำไปใช้ประกอบการเรียนการสอน เป็นสื่อให้นักเรียนได้ค้นคว้าคำตอบ ที่สอดคล้องตามบริบทของบทเรียนและสภาวการณ์ในสังคมที่เป็นไป อย่างไรก็ตามคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ หวังว่าเว็บไซต์ www.wound-why.com นี้ จะช่วยป้องกันและแก้ไขไม่ให้ปัญหาความรุนแรงต่างๆ ที่เกิดกับเยาวชนขยายตัวลุกลามมากขึ้น และคาดหวังว่าเมื่อเสร็จสิ้นโครงการวิจัยต่อเนื่อง ปีที่ 2 นี้แล้ว เว็บไซต์ดังกล่าวนี้จะยังคงใช้งานได้ดีและมีการพัฒนาปรับปรุงเนื้อหาให้ทันเหตุการณ์เสมอ

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด