ก.วิทย์ฯ เตรียมเสนอโครงการแปรรูปลำไยค้างสต๊อกปี 46-47 ให้ ก.เกษตรฯ พิจารณาในสัปดาห์นี้

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เตรียมเสนอโครงการแปรรูปลำไยค้างสต๊อกปี 2546 - 2547 เป็นเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งให้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พิจารณาภายในสัปดาห์นี้ คาด หากผ่านความเห็นชอบ จะเริ่มดำเนินการได้ภายใน 9-10 เดือน นายวีระพงษ์ แพสุวรรณ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวภายหลังตัวแทนเกษตรกรชาวสวนลำไย จังหวัดลำพูน เข้าพบ เพื่อสอบถามความคืบหน้ากรณีที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จะรับดำเนินการโครงการแปรรูปลำไยค้างสต๊อกปี 2546-2547 จำนวน 46,000 ตัน ใน 60 โกดังทั่วประเทศไปเป็นพลังงานเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง ภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติให้งบ 90 ล้านบาทแก่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำจัดลำไยค้างสต๊อก ว่า เกษตรกรชาวสวนลำไยเห็นด้วยกับโครงการดังกล่าว เนื่องจากเป็นวิธีที่ดีกว่าการทำลาย โดยล่าสุดกระทรวงเกษตรฯ ได้ประสานให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เป็นผู้รับดำเนินการแล้ว ซึ่งภายในสัปดาห์นี้จะยื่นหนังสือเพื่อเสนอโครงการให้แก่คณะกรรมการบริหารจัดการและทำลายลำไยอบแห้งปี 2546 - 2547 ของกระทรวงเกษตรฯ พิจารณาอีกครั้ง หากเห็นชอบก็จะมีการลงนามบันทึกข้อตกลง ร่วมกันระหว่างรัฐกับรัฐ โดยไม่ต้องผ่านการพิจารณาจากที่ประชุม ครม. ซึ่งจะดำเนินการได้ทันทีภายใน 9-10 เดือน ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจะทำการแปรรูปลำไยค้างสต๊อก มาทำเป็นพลังงานเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งแทนการเผา โดยจะนำร่องที่ จังหวัดลำพูน เพื่อเป็นศูนย์กลางในการผลิต ภายใต้งบประมาณ 80 ล้านบาท แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ขั้นตอนแรกจะทำการบดอัดเป็นผงบรรจุใส่ถุงในระบบปิด ซึ่งจะสามารถกระจายรายได้จ้างคนในพื้นที่ดำเนินการได้ถึง 18 ล้านบาท หลังจากนั้นจะเข้าสู่ขั้นตอนอัดเป็นแท่งเชื้อเพลิงชีวมวล และขั้นตอนสุดท้ายจะนำไปจำหน่ายให้กับโรงงานทำปูนซีเมนต์ โรงงานเซรามิค และโรงงานลำไย เพื่อเป็นเชื้อเพลิงต่อไป รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวด้วยว่า จะมีการคืนเงินกลับไปให้ภาครัฐ 30 ล้านบาท พร้อมกับทำแผนคู่ขนานเสนอให้ภาครัฐนำเงินดังกล่าวมาจัดตั้งเป็นกองทุนสนับสนุนเกษตรกรชาวสวนลำไยในด้านต่างๆ อาทิ การปรับปรุงพันธ์ลำไย เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มมากขึ้น

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด