ครม.อนุมัติช่วยค่าครองชีพพนักงาน กฟน. 6 เดือน

เมื่อวันที่ 25 ส.ค. นายศุภชัย ใจสมุทร รองโฆษกรัฐบาล แถลงข่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินค่าครองชีพเพิ่มเติมชั่วคราว ให้กับ พนักงานของการไฟฟ้านครหลวง(กฟน.) ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ คนละไม่เกิน 2 พันบาทต่อเดือน เป็นเวลา 6 เดือน สำหรับพนักงานที่มงินเดือนน้อยกว่า 15,000 บาทลงมา โดยให้เริ่มตั้งแต่วันที่ 25 ส.ค.เป็นต้นไป ทั้งนี้พนักงานที่มีเงินเดือนน้อยกว่า 15,000 บาท มีจำนวน 529 คน โดยมีจำนวนเงินที่จะต้องจ่ายต่อเดือน 1.058 ล้านบาท รวมเป็นเงินทั้งหมด 6.348 ล้านบาท

นายศุภชัย กล่าวว่า แนวทางที่ครม.เห็นชอบดังกล่าวเป็น 1 ใน 4 แนวทางที่กระทรวง มหาดไทยเสนอมา และได้มีการหารือในที่ประชุมครม.ว่า อาจจะมีหน่วยงานรัฐวิสาหกิจอื่นๆ ยื่น ขอมาเช่นเดียวกับ กฟน. ซึ่งต้องพิจารณาเป็นรายกรณีไป

เรื่องล่าสุดของหมวด อาชญากรรม

ดูหมวด อาชญากรรม ทั้งหมด