สุดยอด! ไทยคว้าอันดับ 2 ของโลก ประเทศที่ฟื้นตัวจากโควิด-19 ดีที่สุด เป็นรองแค่ออสซี่

สุดยอด! ไทยคว้าอันดับ 2 ของโลก ประเทศที่ฟื้นตัวจากโควิด-19 ดีที่สุด เป็นรองแค่ออสซี่
Thai Quote

สนับสนุนเนื้อหา

ประเทศไทย ติดอันดับ 2 ของโลก และเป็นอันดับ 1 ของเอเชีย ประเทศที่ดีที่สุดในการฟื้นตัวจากโควิด-19 จาก 184 ประเทศทั่วโลก จากการจัดอันดับ Global COVID-19 Index

จากความสามัคคีและมีจิตสำนึกต่อสังคม ที่ร่วมมือและปฎิบัติตามมาตรการของรัฐบาลอย่างเคร่งครัดของคนไทยในการช่วยกันยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ส่งผลให้ ประเทศไทยติดอันดับ 2 จาก 189 ประเทศที่ดีที่สุด ในการฟื้นตัวจากโควิด-19 จากข้อมูลดัชนีโควิด-19 ระดับโลก (Global COVID-19 Index) ซึ่งจัดทำโดยองค์กรระดับต้นๆ ของมาเลเซียและองค์การอนามัยโลก

โดยองค์กร Global COVID-19 Index หรือ (GCI) พัฒนาโดย PEMADU Assciates ด้วยความร่วมมือกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม (MOSTI) ประเทศมาเลเซีย และ กลุ่ม sunway ใช้ระบบการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ ได้จัดคะแนนดัชนีและจัดอันดับ 184 ประเทศว่าแต่ละประเทศรับมือกับโรคระบาด COVID-19 ได้ดีมากน้อยเพียงใด

โดยคะแนน 70% คิดมาจาก 2 ส่วน ได้แก่

1) จำนวนผู้ติดเชื้อต่อจำนวนประชากรทั้งหมด โดยพารามิเตอร์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเทียบกับขนาดของแต่ละประเทศในการคำนวณค่าคะแนน

2) สัดส่วนการเสียชีวิตจาก COVID-19 โดยพารามิเตอร์นี้จะพิจารณาถึงอัตราการตายอย่างคร่าวๆ ของแต่ละประเทศ และพิจารณาขนาดของประชากรแล้วเปรียบเทียบกับอัตราการตายเนื่องจาก COVID-19 นับตั้งแต่มีรายงานผู้ป่วยติดเชื้อรายแรกในประเทศ โดยค่านี้จะให้ภาพสะท้อนที่แท้จริงว่าอัตราการเสียชีวิตที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ของแต่ละประเทศได้อย่างแม่นยำ

ส่วนที่เหลืออีก 30% ประกอบด้วยคะแนนคงที่ที่ได้มาจากดัชนีความมั่นคงด้านสุขภาพโลก (GHS) ซึ่งริเริ่มโดยมหาวิทยาลัยจอห์นส์ ฮอปกิ้นส์ ที่ได้รับทุนจากมูลนิธิบิลและเมลินดาเกตส์ โดย GHS ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อประเมินความพร้อมของประเทศในการรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด-19

ทั้งนี้ GCI ได้จัดอันดับประเทศที่มีการฟื้นตัวจากโควิด-19 (Ranking of Countries by Recovery Index) จากทั้งหมด 184 ประเทศ ปรากฏว่าประเทศไทยอยู่อันดับที่ 2 รองจากประเทศออสเตรเลียเท่านั้น

ประเทศ 20 อันดับแรก มีดังต่อไปนี้

1. ออสเตรเลีย
2. ไทย
3. เดนมาร์ก
4. ฮ่องกง
5. ไต้หวัน
6. นิวซีแลนด์
7. เกาหลีใต้
8. ลิทัวเนีย
9. ไอซ์แลนด์
10. สโลวีเนีย
11. ลัตเวีย
12. สวิตเซอร์แลนด์
13. เวียดนาม
14. มาเลเซีย
15. นอร์เวย์
16. สโลวาเกีย
17. เยอรมัน
18. ออสเตรีย
19. ลักเซมเบิร์ก
20. ฟินแลนด์

ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่าจาก 20 อันดับแรกมีประเทศในเอเชีย 6 ประเทศ ได้แก่ ไทย ฮ่องกง ไต้หวัน เกาหลีใต้ เวียดนาม และมาเลเซีย โดยประเทศไทยได้คะแนนมาเป็นอันดับที่ 1 ของเอเชียด้วยเช่นกัน


สำหรับการจัดลำดับการฟื้นฟู ใช้ข้อมูลจากจำนวนผู้ติดเชื้อต่อจำนวนประชากรทั้งหมด จำนวนผู้รักษาหายต่อจำนวนผู้ติดเชื้อ จำนวนประชากรที่ได้รับการตรวจโรคเทียบกับจำนวนผู้ติดเชื้อ และจำนวนการทดสอบต่อจำนวนประชากรทั้งหมด รวมไปถึงการเข้าถึงระบบสาธารณสุขของคนในประเทศ และขีดความสามารถในการตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด-19