ไอซีทีจับมือไอทียูให้คนพิการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้สื่อข่าวรายงาน เมื่อวันที่ 25 ส.ค.ว่า กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ร่วมกับสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ไอทียู) และคณะกรรมาธิการทางเศรษฐกิจและสังคมเอเชียแปซิฟิก องค์การสหประชาชาติ จัดประชุมภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก เรื่อง การบูรณาการความสามารถในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับคนพิการในกระแสหลัก จัดระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคมนี้ ที่กรุงเทพฯ

นายนิมิตร ดำรงรัตน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงไอซีที กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ เป็นการร่วมกันหารือเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ความสามารถการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ด้านไอซีทีสำหรับคนพิการ เพื่อให้เกิดความเสมอภาคให้คนพิการได้เข้าถึงเทคโนโลยีในปัจจุบัน เช่น การใช้โทรศัพท์พื้นฐาน หรือการใช้ตู้เอทีเอ็ม รวมถึงการส่งเอสเอ็มเอส การถ่ายทอดข้อความผ่านโอเปอเรเตอร์สำหรับคนพิการทางสายตา ซึ่งทั้งหมดนี้รัฐบาลกำลังดำเนินการอยู่

ที่ผ่านมากระทรวงไอซีที ได้มีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ทางไอซีทีทั่วประเทศแล้วกว่า 40 แห่ง เพื่อให้คนพิการเข้าถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อินเทอร์เน็ต ทั้งนี้ ในระหว่างการประชุมไอทียูและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แนะนำชุดเครื่องมือสำหรับการกำหนดนโยบายในการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับคนพิการ ให้แต่ละประเทศนำไปพัฒนานโยบายและกลยุทธ์ เพื่อทำให้คนพิการได้เข้าถึงเทคโนโลยีฯ มากขึ้น และให้เป็นรูปธรรมนำมาใช้จริงได้ นายนิมิตร กล่าว

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด