เชิญสมาชิกกองทุนฟื้นฟูใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดจันทบุรี เชิญชวนเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พร้อมใจไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร ในวันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2552 นายพูลศักดิ์ ประณุทนรพาล ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เปิดเผยว่า ในวันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2552 ตั้งแต่เวลา 08.00-15.00 น. จะมีการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เพื่อที่จะได้ผู้แทนของเกษตรกรเข้ามาทำหน้าที่บริหารกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเจตนารมณ์ของการก่อตั้งกองทุน ทั้งนี้ยังเป็นการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมที่มีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะพัฒนาเกษตรกรให้มีความเจริญก้าวหน้า ประกอบกับการพัฒนาองค์กรภาคการเกษตร การผลิตและรายได้ของประชาชน ซึ่งจะทำให้เกิดความมั่นคงทั้งต่อเกษตรกรและประเทศชาติ จึงขอเชิญชวนเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรจังหวัดจันทบุรี ออกมาใช้สิทธิในการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร ณ ที่ว่าการอำเภอตามที่อยู่ของท่านในวันและเวลาดังกล่าว โดยพร้อมเพียงกัน

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด