โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์นำนักเรียนปฎิบัติธรรมตามโครงการปฎิบัติธรรมต้านยาเสพติด

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์นำนักเรียนจำนวน 400 คน พร้อมครู อาจารย์ ร่วมปฎิบัติธรรม และฟังธรรม นายบุญรอด แสงจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวทางโรงเรียนจัดติดต่อกันมาทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสได้เข้าวัดฟังเทศน์ฟังธรรมและปฎิบัติธรรม โดยนักเรียนโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์จำนวนกว่า 2 พันคน จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมทุกคน เนื่องจากเป็นภาคบังคับของโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนห่างไกลจากยาเสพติด ใกล้ชิดพระพุทธศาสนา ซาบซึ้งในรสพระธรรม เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม หล่อหลอมจิตใจนักเรียนให้เป็นคนดีมีศีลธรรม โดยกิจกรรมในแต่ละครั้งนักเรียนจะได้ปฎิบัติกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด