สภาอุตสาหกรรมกาฬสินธุ์จัดโครงการเวิร์คชอปสัญจรลดต้นทุนให้ธุรกิจภาคเอกชน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สภาอุตสาหกรรมกาฬสินธุ์จัดโครงการเวิร์คชอปสัญจรลดต้นทุนให้ธุรกิจภาคเอกชน วันนี้(25 สค) ที่โรงแรมริมปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เปิดโครงการ Workshop สัญจร เพื่อลดต้นทุนด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ภายในองค์กร(Internal Logistics Improvement) โดยมีนายเดชา ตันติยวรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน นายนิมิต งามยิ่งไพศาล ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กล่าวว่า การจัดการพัฒนาโลจิสติกส์ภายในองค์ เพื่อลดต้นทุนการผลิต คือ การจัดการด้านวัสดุ การจัดการการกระจายสินค้า ที่ควบคุมการไหลจากวัตถุดิบจนเป็นสินค้าสำเร็จรูป การจัดการการไหลของสินค้าสำเร็จรูปถึงลูกค้า การจัดการโลจิสติกส์ (Logistics Management) จึงเป็นกระบวนการบูรณาการประสานงานและควบคุมการเคลื่อนย้ายของวัตถุดิบ สินค้าคงคลังสำเร็จรูปและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องจากผู้ขาย ผ่านบริษัทไปยังลูกค้า ซึ่งหากบริษัท ร้านค้า สามารถดำเนินการได้อย่างเป็นระบบและรวดเร็ว จะสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ และสามารถต่อสู้กับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันได้ ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า การจัดการภาคธุรกิจเอกชน ต้องยึดถือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบริหารจัดการจะประสบผลสำเร็จ คือ การลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาส สร้างภูมิคุ้มกันด้านต่าง ๆ ดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรมใดหรือธุรกิจใดก็ตาม หากไม่ดูแลทางสังคมและสิ่งแวดล้อมแล้ว ธุรกิจนั้นก็ไม่สามารถยั่งยืนได้

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด