ซิป้า เผย เว็บไซต์พระราชกรณียกิจของ พระราชินี มีผู้เข้าชมจากทั่วโลกกว่า 2 ล้านครั้งต่อวัน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดเว็บไซต์www.ohmpps.go.th เพื่อรวบรวมและเผยแพร่พระราชกรณียกิจของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พร้อมเผยมีผู้เข้าชมทั่วโลกกว่าวันละ 2 ล้านครั้ง นายรุ่งเรือง ลิ้มชูปฏิภาณ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ หรือซิป้า กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กล่าวภายหลังการเปิดเว็บไซต์เผยแพร่พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ระยะที่ 2 www.ohmpps.go.th ว่า เว็บไซต์ดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างซิป้า กระทรวงไอซีทีและสำนักราชเลขาธิการที่เอื้อเฟื้อข้อมูลและเนื้อหามาบรรจุลงในเว็บไซต์ และได้ร่วมกันจัดทำขึ้น ซึ่งภายในเว็บไซต์ เป็นการรวบรวมข้อมูลพระราชกรณียกิจ พระราชดำรัส และพระราโชวาทของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มาจัดทำระบบจัดเก็บ ระบบสืบค้น และเผยแพร่ในเว็บไซต์หลักของสำนักราชเลขาธิการ เพื่อให้สาธารณชนได้รับรู้ถึงพระราชภารกิจของพระองค์ ที่ทรงทุ่มเทเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ พระราชกรณียกิจด้านส่งเสริมอาชีพแก่พสกนิกรไทยทั่วประเทศ ด้านการส่งเสริมการศึกษาในพื้นที่ห่างไกล ตลอดจนด้านการแพทย์การสาธารณสุข อีกทั้งเว็บไซต์ดังกล่าวยังเป็นช่องทางให้แก่นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปใช้ในการศึกษาเรียนรู้ และสืบค้น ข้อมูลพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์และยังเป็นข้อมูลปฐมภูมิอันทรงคุณค่า เป็นหลักฐานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของประเทศไทยอีกด้วย นอกจากนี้ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ ยังกล่าวถึงสถิติการเข้าชมเว็บไซต์เผยแพร่พระราชกรณียกิจฯ ในระยะที่ 1 ที่ผ่านมาว่า มีผู้เข้าชมจากทุกภูมิภาคทั่วโลก เฉลี่ยกว่าวันละ 2 ล้านครั้ง และเข้าชมไม่ต่ำกว่าครั้งละ 30 นาที และข้อมูลพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จะมีการปรับปรุงและเพิ่มเติมข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ และในอนาคตยังเตรียมจัดทำเป็นเว็บไซต์เนื้อหาภาษาอังกฤษด้วย เนื่องจากมีชาวต่างชาติให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์กว่าร้อยละ 20

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด