ตัดสินออกแบบสร้างสภาฯรอบ2

เมื่อวันที่ 24 ส.ค. ที่รัฐสภา คณะกรรมการตัดสินการประกวดแบบอาคารรัฐสภาแห่งใหม่พร้อมอาคารประกอบ ซึ่งมีนายประสพสุข บุญเดช ประธานวุฒิสภาเป็นประธาน ได้ประกาศผลการตัดสินการประกวดแบบในรอบ ที่ 2 แล้วจำนวน 5 ราย จากผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรก 10 ราย ได้แก่ 1.ผลงานของนายธรรมศักดิ์ อังศุสิงห์ 2.ผลงานของบริษัทดีไซน์ 103 อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 3.ผลงานของบริษัทสถาปนิก 49 จำกัด 4.ผลงานของนายธีรพล นิยม นายเอนก เจริญพิริยะเวศ นายชาตรี ลดาลลิตสกุล และนายปิยเมศ ไกรฤกษ์ และ 5. ผลงู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฎ์ สุวิสิทฐ์ และนายกฤตนู เพชรวราภา ซึ่งทั้ง 5 ราย ต้องเข้าฟังรายละเอียดแบบขั้นตอนที่ 2 ในวันที่ 26 ส.ค.นี้.

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด