เข็นเอสเอ็มอีขายสินค้าบนอีเบย์

รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่า นางพรทิวา นาคาศัย รมว.พาณิชย์ ให้กรมส่งเสริมการส่งออก ผลักดันโครงการเพิ่มศักยภาพ ธุรกิจเอสเอ็มอีไทยผ่านตลาดการค้าออนไลน์กับเว็บไซต์อีเบย์ โดยภายในสิ้นปีนี้ตั้งเป้าหมาย พัฒนาและผลักดันผู้ประกอบการเอสเอ็มอีให้เข้าสู่ ระบบการค้าขายบนเว็บไซต์ไม่ต่ำกว่า 5,000 ราย ซึ่งหลังจากนี้จะร่วมมือกับกระทรวงอุตสาหกรรมคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าโครงกส่วนทางอีเบย์จะอบรมให้ความรู้และแนะนำวิธีการขายสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์ โดยใช้งบประมาณรวม 30 ล้านบาท สำหรับการจัดประชาสัมพันธ์และอบรม 3 ครั้งเริ่มตั้งแต่ต.ค.นี้

นอกจากนี้ ได้ประสานขอความร่วมมือจากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย(ธพว.)ให้การสนับสนุนการปล่อยกู้เพื่อซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และกล้องถ่ายภาพ สำหรับการนำเสนอสินค้เว็บไซต์ประมาณ 50,000 บาท

ผู้ประกอบการขนาดกลางและย่อม ยังประสบปัญหาสภาพคล่องและการส่งออก ดังนั้นการขายสินค้าบนเว็บไซต์จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งช่วยผู้ส่งออกได้หรือเพิ่มการส่งออกให้มาก ขึ้น และคาดว่าจะช่วยขยายการส่งออกของกลุ่มเอสเอ็มอีเพิ่มอีก 20% หรือประมาณ 6,000 ล้านบาท.

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด