ประมูลซื้อข้าวโพดส่อแววล่มอีก

เอกชนชี้เหม็นเน่าจ่ายแค่3บาท

นายทวี ตันติพงษ์อนันต์ ประธาน บริษัทนานาพรรณเกษตรอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า การเปิดระบายสต๊อกสินค้าเกษตรรูปแบบใหม่ของรัฐบาลในวันแรก 24 ส.ค.ที่ผ่านมา บริษัทเสนอซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในราคาและปริมาณเท่ากับการเปิดประมูลครั้งก่อนที่ยกเลิก ในราคาเฉลี่ย กก.ละ 3-4 บาท ปริมาณ 2 แสนกว่าตัน พร้อมมีเงื่อนไขขอยืดเวลาการรับมอบจาก 3 เดือน เป็น 5 เดือน โดยสาเหตุที่เสนอราคาซื้อสูงกว่าครั้งก่อนไม่ได้ เพราะข้าวโพดในสต๊อกรัฐคุณภาพไม่ดีเน่าเสียมาก ประกอบกับแนวโน้มราคาส่งออกเริ่มลดลง รวมทั้งมีข้าวโพดฤดูกาลใหม่คุณภาพดีออกขายสู่ตลาด ละ 5 บาท

ในการระบายครั้งนี้มีผู้ส่งออกยื่นซองซื้อข้าวโพดเพิ่มจาก 4 ราย เป็น 5 ราย แต่คาดว่าการเสนอราคาส่วนใหญ่คงไม่แตกต่างจากครั้งก่อนมาก เพราะผู้ส่งออกส่วนใหญ่มีต้นทุนใกล้เคียงกัน โดยราคาที่เสนอหากเป็นโกดังดีจะเฉลี่ยกก.ละ 4 บาท แต่หากแย่ก็ลดเหลือ 3 บาทกว่า อย่างไรก็ตาม บริษัทพร้อมจะเจรจาต่อรองบวกลบราคากับทางรัฐให้เกิดความเหมาะสม แต่คงเพิ่มมากไม่ได้ เพราะราคาส่งออกข้าวโพดลอตเก่าตอนนี้ตกที่ กก.ละ 4 บาทกว่า ขณะที่ข้าวโพดใหม่ 5 บาทกว่า

ทั้งนี้ต้องการให้รัฐบาลประกาศเกณฑ์ราคาที่ต้องการให้ชัดเจนกว่านี้ เพราะการเปิด ระบายและยกเลิกบ่อย ๆ ไม่ส่งผลดีต่อใคร ทั้งคุณภาพสินค้าของรัฐก็แย่ลง ขณะที่ผู้ส่งออกก็สูญเสียโอกาสในการส่งออก เพราะตอนนี้ไม่มีใครกล้ารับคำสั่งซื้อ (ออร์เดอร์) ใหม่เข้ามามาก ทำให้ลูกค้าของไทยในหลายตลาด เช่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม เริ่มหันไปซื้อกับประเทศอื่นโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาแทน

สิ่งที่เอกชนทำได้ในตอนนี้ คือ พยายามเจรจาให้ความมั่นใจกับลูกค้าเก่าให้หันมาซื้อกับไทย พร้อมตั้งราคาถูกกว่าตลาดจูงใจ.

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด