รูปหล่อสำริดแม่พระธรณีฯ

เปิดจองหาทุนสร้างเทวาลัย

ในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ที่ผ่านมา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เข้าเฝ้า ณ วังเทเวศร์ เพื่อถวายพระพร พร้อมทูลเกล้าฯ ถวายรูปหล่อสำริดแม่พระธรณีบีบมวยผม ซึ่ง พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงมีพระอนุญาตให้จัดสร้างขึ้น เพื่อนำออกให้ผู้มีจิตศรัทธาบูชา และมีส่วนร่วมในการสร้างเทวาลัยที่ประดิษฐานองค์แม่พระธรณีบีบมวยผม ณ วัดหนองน้ำขุ่น อ.แกลง จ.ระยอง

รูปหล่อสำริแม่พระธรณีบีบมวยผมสร้างขึ้นจากประติมากรรมต้นแบบ ของประติมากรรมแม่พระธรณีบีบมวยผมองค์จริง โดย อ.นนทิวรรธน์ จันทะนะผลิน ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ เป็นผู้ปั้นขึ้นมา เพื่อนำทูลเกล้าฯ ถวายพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และประดิษฐานเป็นมิ่งมงคลแก่แผ่นดิน ณ วัดหนองน้ำขุ่น และ อ.นนทิวรรธน์ ได้ทูลเกล้าฯ ถวายประติมากรรมต้นแบบ แด่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ สำหรับจัดสร้างเป็นรูปหล่อสำริดให้ผู้มีจิตศรัทธาได้นำไปบูชา เพื่อนำรายได้จัดหาทุนการกุศลสร้างเทวาลัยประดิษฐานแม่พระรณีบีบมวยผม.

รูปหล่อสำริดแม่พระธรณีบีบมวยผม จัดสร้างเพียง 99 องค์เท่านั้น ขนาดความสูง 43 เซนติเมตร องค์หมายเลข 1-9 ประดับเพชรบริเวณปั้นเหน่ง (หัวเข็มขัด) บูชาองค์ละ 120,000 บาท, องค์หมายเลข 10-39 ประดับเพชรบริเวณปั้นเหน่ง (หัวเข็มขัด) บูชาองค์ละ 90,000 บาท, องค์หมายเลข 40-99 ไม่ได้ประดับเพชร บูชาองค์ละ 80,000 บาท ทุกองค์มีใบประกาศนียบัตรรับรองหมายเลข และลายเซ็นกำกับ สั่งจองได้ที่ 08-5246-0099

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด