ประธาน กกต.เปิดโครงการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ พร้อมเปิดหมู่บ้านปลอดการซื้อสิทธิ์ขายเสียง ที่ จ.นครสวร

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ประธาน กกต.เปิดโครงการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์รับการเลือกตั้งนายก และสมาชิก อบต. พร้อมเปิดหมู่บ้านปลอดการซื้อสิทธิ์ขายเสียง ที่ จ.นครสวรรค์ วันนี้ (24 ส.ค.52) นายอภิชาต สุขัคคานนท์ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานเปิดโครงการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งจัดขึ้นที่หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมีผู้สมัครนายกและสมาชิก อบต.ของตำบลกลางแดด เกรียงไกร ตะเคียนเลื่อน นครสวรรค์ตก นครสวรรค์ออก บางพระหลวง บึงเสนาท บางม่วง บ้านแก่ง และ วัดไทรย์ เข้าร่วม เพื่อให้ผู้สมัครมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบและกติกาต่างๆ ของการเลือกตั้ง การหาเสียงอย่างไรไม่ให้ผิดกฎหมาย เป็นการสร้างจิตสำนึกให้แก่ผู้สมัคร ผู้สนับสนุน และประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ให้ตระหนักถึงหลักการแข่งขันในระบอบประชาธิปไตย ตลอดจนผลเสียของการซื้อสิทธิ์ขายเสียง ลดความแตกแยกในท้องถิ่น และการร้องเรียนเรื่องการทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง พร้อมทั้งมีการปฏิญาณสาบานตัวว่าจะไม่ทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง ไม่ซื้อสิทธิ์ ไม่ขายเสียง ซึ่งจังหวัดนครสวรรค์มี อบต.ที่จะต้องเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน จำนวน 57 แห่ง ทั้งนี้ ในช่วงบ่าย นายอภิชาต สุขัคคานนท์ ประธาน กกต. ได้เดินทางไปทำพิธีเปิดโครงการหมู่บ้านปลอดการซื้อสิทธิ์ขายเสียง ที่บ้านดงมัน หมู่ที่ 3 ตำบลจันเสน อำเภอตาคลี ด้วย

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด