3,000 ร.ร.สพฐ.ขาดน้ำ จัดเจลล้างมือกันหวัดใหญ่ 09 ระบาด

นพ.มงคล ณ สงขลา ประธานอนุกรรมการสนับสนุนการป้องกันควบคุมและการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) กล่าวเมื่อวันที่ 24 สิงหาคมถึงแนวทางการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในช่วงนี้ว่า จะมีกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานต่างๆอย่างต่อเนื่องโดยในวันอังคารที่ 25 สิงหาคม นี้ จะมีการประชุมร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการและถัดจากนั้นในวันที่ 26 สิงหาคม จะมีการประชุมร่วมกับผู้แทน 3 เหล่าทัพที่กองทัพอากาศ ส่วนในวันที่ 27 สิงหาคมจะไปที่จังหวัดนครราชสีมา เพื่อประชุมกับองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.) ทั้งจังหวัด และในเดือนกันยายนก็จะเริ่มลงพื้นที่ต่างจังหวัดทั่วทุกภาค

ประธานอนุกรรมการสนับสนควบคุมและการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 กล่าวถึงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการว่า จะต้องเร่งให้ความรู้และหาทางป้องกัน ปัญหาที่น่าสนใจก็คือข้อมูลที่ได้รับไม่น่าเชื่อว่าโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจำนวน 3,000 กว่าโรงไม่มีน้ำใช้ จึงทำให้เป็นอุปสรรคต่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค จึงจะหารือกับกระทรวงเพื่อจัดหาเจลล้างมือให้กับโรงเรียนเหล่านี้ นพ.มงคลกล่าวว่า ส่วนการหารือร่วมกับผู้แทน 3 เหล่าทัพ คือ กองทัพอากาศ กองทัพบกและกองทัพเรือ นั้นทางผู้แทนเหล่าทัพจะนำเสนอแผนการป้องกันการแพร่ระบาดที่มีการจัดทำในทุกหน่วยงานให้ได้รับทราบว่าที่ผ่านมาแต่ละเหล่าทัพได้ทำอะไรางและมีอะไรที่อยากจะให้เราได้ช่วยเสริม เนื่องจากกำลังพลของเหล่าทัพทั่วประเทศมีจำนวนมากจึงต้องมีการป้องกันที่รัดกุม มิเช่นนั้นอาจจะมีผลกระทบต่อความมั่นคงได้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากข้อมูลของกระทรวงศึกษาธิการขณะนี้มีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จำนวนประมาณ 32,000 กว่าโรงและมีนักเรียนจำนวนประมาณ 8.6 ล้านคน หากเปรียบเทียบสัดส่วนโรงเรียนที่ไม่มีน้ำใช้ 3 พันกว่าโรง คิดเป็น 10 เปอร์เซ็นต์ของโรงเรียนทั้งหมด ส่วนกำลังพลของ 3 เหล่าทัพในปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 315,000 นาย

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด