นักวิชาการชี้เด็กที่เป็นเหยื่อถูกกระทำความรุนแรงส่วนใหญ่มักถูกล่วงละเมิดทางเพศจากคนในครอบครัว

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

นักวิชาการชี้เด็กที่เป็นเหยื่อถูกกระทำความรุนแรงส่วนใหญ่มักจะถูกล่วงละเมิดทางเพศจากบุคคลในครอบครัว ขณะที่ผู้สูงอายุมีสถิติถูกทอดทิ้งเพิ่มมากขึ้น นายแพทย์ชาญวิทย์ ทระเทพ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่าสถิติเด็กและสตรีถูกกระทำความรุนแรงมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี โดยข้อมูลจากศูนย์พึ่งได้ของกระทรวงสาธารณสุข พบว่าในปี 2551 มีผู้เสียหายจากการถูกกระทำความรุนแรงเข้ารับบริการประมาณ 73 คน่อวัน หรือเฉลี่ยมีผู้เสียหาย 3 4 คนต่อทุก 1 ชั่วโมง ซึ่งผู้เสียหายส่วนใหญ่จะเป็นเด็กและเยาวชนและมักจะถูกกระทำทารุณกรรมทางเพศ ส่วนผู้เสียหายที่เป็นสตรีมักจะถูกทำร้ายร่างกาย ส่วนผู้ก่อเหตุส่วนใหญ่เป็นบุคคลในครอบครัวหรือบุคคลใกล้ชิดทั้งสามีและเพื่อนชาย ซึ่งสาเหตุหลักในการทำร้ายร่างกาย คือ โทสะและความระแวงเรื่องชู้สาว รองลงมา คือ อาการขาดสติจากฤทธิ์แอลกอฮอล์ นอกจากนี้ มีแนวโน้มว่าผู้สูงอายุเป็นเหยื่อถูกกระทำความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะการถูกครอบครัวทอดทิ้งและการสร้างผลกระทบทางจิตใจ ขณะที่นายจิตติ มงคลชัยอรัญญา คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า กฎหมายเป็นเพียงเครื่องมือในการคลี่คลายปัญหา แต่สิ่งสำคัญคือการป้องกันและกระตุ้นให้สังคมตระหนักว่าปัญหาความรุนแรงเป็นเรื่องใกล้ตัว และต้องช่วยกันวางมาตรการเฝ้าระวังและป้องกัน

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด