สธ.เตรียมกระจายงบสร้างสถานีอนามัยและโรงพยาบาล ทั่วประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงสาธารณสุข เตรียมกระจายงบสร้างสถานีอนามัยและโรงพยาบาล พร้อมเดินหน้าจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน 1,000 คัน ให้โรงพยาบาลอำเภอทั่วประเทศ นายวิทยา แก้วภราดัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวในโอกาสเป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 โดยมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) จากทั่วประเทศเข้าร่วมประชุม ว่า ขณะนี้ ครม. ได้อนุมัติงบประมาณดำเนินการ ระหว่างปี 2553-2555 ให้กับกระทรวงสาธารณสุขแล้ว จำนวน 86,684 ล้านบาท แบ่งเป็น 1.ก่อสร้างสถานีอนามัย และโรงพยาบาลในสังกัดทั่วประเทศ คิดเป็นร้อยละ 66 ของงบประมาณ 2.ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ร้อยละ 27 และ 3. ผลิตบุคลากรทางการแพทย์ร้อยละ 5 ที่เหลือเป็นค่าบริหารจัดการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวอีกว่า กระทรวงสาธารณสุขมีโครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉินจำนวน 1,000 คัน ให้กับโรงพยาบาลอำเภอทุกแห่งทั่วประเทศ ในปี 2553 โดยใช้งบประมาณ 1,600 ล้านบาท เพื่อใช้ส่งต่อผู้ป่วยไปรักษาในโรงพยาบาลจังหวัด ซึ่งการประมูลจัดซื้อจะแตกต่างจากในอดีตที่ให้ส่วนกลางจัดซื้อ โดยครั้งนี้จะกระจายเงินให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ไปดำเนินการเอง แต่ต้องเป็นไปตามสเป็ครถพยาบาลจากส่วนกลาง เพื่อให้รถพยาบาลที่จัดซื้อมีคุณภาพ และไม่เป็นปัญหาเช่นเดิม สำหรับงบที่ใช้ก่อสร้างสถานีอนามัยและโรงพยาบาลทั่วประเทศที่ได้รับนั้น ถือเป็นงบประมาณที่สูงกว่าที่ได้รับในแต่ละปีถึง 50 เท่า เรียกว่าเป็นงบลงทุนก่อสร้างสถานีอนามัยและโรงพยาบาลครั้งใหญ่ที่สุดของประเทศ

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด