จ.พิษณุโลก จัดประกวดเพลงมาร์ชนเรศวรมหาราช ประถม-อุดมศึกษา

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จ.พิษณุโลก จัดประกวดเพลงมาร์ชนเรศวรมหาราช ระดับประถมศึกษาถึงระดับอุดมศึกษา นายปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า จังหวัดพิษณุโลกได้ดำเนินการรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา ประกวดขับร้องเพลงมาร์ชนเรศวร เป็นทีม ชาย 5 คน หญิง 5 คน รอบแรกใช้วิธีการบันทึกเสียงลงเทปและแผ่นซีดี ส่วนรอบคัดเลือกมีการขับร้องให้คณะกรรมการฟังสดๆ คัดเลือกเหลือระดับละ 5 ทีม เมื่อวันที่ 22 ส.ค.2552 ที่สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมือง จ.พิษณุโลก ผลการประกวดมีดังนี้ ระดับประถมศึกษา มีโรงเรียนเข้าร่วมประกวด 9 โรงเรียน ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ทีม A ที่ 2 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ทีม B และที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดท่ามะปราง) ระดับมัธยมศึกษา เข้าประกวด 9 โรงเรียน ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนผดุงราษฎร์ รองชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ ที่ 3 โรงเรียนนครชุมพิทยารัชมังคลาภิเษก อ.นครไทย และระดับอุดมศึกษา มี 2 ทีม ชนะเลิศ ได้แก่ วิทยาลัยพิษณุโลก รองชนะเลิศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด