วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวงกำหนดจัดงานประเพณีตานสลากก๋วย ประจำปี 2552

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง เชิญชวนประชาชนร่วมงานประเพณีตานสลากก๋วย ประจำปี 2552 ในวันที่ 4 กันยายน นี้ พระครูวิมลกิตติสุนทร เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ กล่าวว่า ขอเชิญชวนประชาชน ร่วมงานประเพณีตานสลากก๋วยในวันที่ 4 กันยายน นี้ เวลา 8.30 น. ที่วัดพระธาตุช่อแฮพระอารามหลวง ซึ่งทุกปีจะมีกาดงานประเพณีตานสลากก๋วย โดยคำว่า"ตาน แปลว่า ทานไปให้ คำว่า "ก๋วย คือชะลอม ประเพณีตานสลากก๋วย หมายถึงการให้ทานโดยใช้ชะลอมบรรจุของกิน ของใช้ อันเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบเนื่องมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว และเชื่อวันเป็นวันที่เทวดาปล่อยเปตลงมารับส่วนบุญจากโลกมนุษย์ พระครูวิมลกิตติสุนทร กล่าวอีกว่า วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง เป็นวัดแห่งแรกของจังหวัดแพร่ที่ยังคงอนุรักษ์ประเพณีตานสลากก๋วย โดยชาวบ้านจะพร้อมใจกันใช้ "ก๋วย(ชะลอม)ที่สานจากไม้ไผ่มาประกอบพิธีในวันที่จัดงาน

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด