หอสมุดแห่งชาติ จ.สุพรรณบุรีฯ จัดโครงการเสาร์หรรษา

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

หอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ เปิดโอกาสเด็กและเยาวชนร่วมกิจกรรมทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือน ในโครงการวันเสาร์หรรษา นางทัศนีย์ เทพไชย หัวหน้าหอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ เปิดเผยว่า หอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ จัดโครงการวันเสาร์หรรษาขึ้นเป็นประจำทุกวันเสาร์สุดท้ายของทุกเดือน เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ การเรียนรู้ สร้างมนุษยสัมพันธ์ และการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ อันนำมาสู่การเสริมสร้างให้เด็กและเยาวชนมีการพัฒนาทั้งด้านความคิดและจินตนาการ เพื่อที่จะเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีของสังคมและประเทศชาติต่อไป ซึ่งในวันเสาร์ที่ 29 สิงหาคมนี้ ได้จัดกิจกรรมการประดิษฐ์กล่องใส่เครื่องเขียน ณ ห้องหนังสือเด็กและเยาวชน หอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ เวลา 14.30-16.00 น. โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จึงขอเชิญชวนเด็ก และเยาวชนอายุไม่เกิน 13 ปี เข้าร่วมโครงการ

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด