สคบ. ร่วมกับ สพฐ. ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือการจัดการเรียนรู้การคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในสถานศึกษา

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือการจัดการเรียนรู้การคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในสถานศึกษา เพื่อให้เยาวชนมีความตื่นตัวเรื่องการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคมากขึ้น นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หรือ สคบ. และนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกันลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการเรียนรู้ และการจัดกิจกรรมคุ้มครองผู้บริโภคในสถานศึกษา เพื่อจัดตั้งองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคในระดับเยาวชน เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้ รวมถึงการเป็นผู้บริโภคที่มีค่านิยมในการบริโภคอย่างเหมาะสม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ปัจจุบันสินค้าและบริการประเภทต่างๆ มีเป้าหมายที่กลุ่มเยาวชนมากขึ้น ซึ่งการลงนามร่วมกันในครั้งนี้ ได้มีการเปิดตัวโครงการเยาวชนยุคใหม่ร่วมใจคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งมีเป้าหมายที่จะกระจายลงไปใน 1,200 โรงเรียน ในเบื้องต้นมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 350 โรงเรียน ซึ่งจะได้รับงบประมาณเพื่อไปจัดทำแผน เพื่อจัดกิจกรรมในสถานศึกษาโรงเรียนละ 10,000 บาท โดยระบุว่า เรื่องของการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคนั้น ประชาชนควรจะรู้ว่าสิทธิของตนเป็นอย่างไร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้รัฐบาลกำลังผลักดันให้เกิดองค์กรอิสระคุ้มครองผู้บริโภคขึ้น ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการทำร่างกฎหมาย และกำลังบรรจุลงในวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาให้ทันภายในสมัยหน้าอย่างแน่นอน

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด