สบศ.พร้อมจัดแสดงโขนสัญจร

นายกมล สุวุฒโฑ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (สบศ.) กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวว่า ตามที่ วธ. น้อมรับสนองพระราชเสาวนีย์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในการจัดตั้งสถาบันโขนแห่งชาติ เพื่อพัฒนาและอนุรักษ์การแสดงโขนนั้น สบศ.ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนด้านศิลปวัฒนธรรม และเป็นสถาบันเดียวที่มีหลักสูตรการเรียนการสอนเรื่องการแสดงโขน มีความยินดีที่จะให้การสนับสนุนวิทยากรและบุคลากรเพื่อการศึกษาและฝึกฝนทักษะด้านต่าง ๆ เพื่อให้การแสดงโขนมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

อธิการบดี สบศ. กล่าวว่า ส่วนกรณีที่นายธีระ สลักเพชร รมว.วธ. ระบุให้มีการเผยแพร่การแสดงโขนให้คนไทยทั่วประเทศได้ชมนั้น ตนได้สั่งการไปยังวิทยาลัยนาฏศิลป์ทั่วประเทศให้เตรียมความพร้อมในการจัดแสดงแล้ว โดยเบื้องต้นได้กำหนดการจัดแสดงไว้ตามจังหวัดต่าง ๆ ดังนี้ ภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ สุโขทัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ ร้อยเอ็ด นครราชสีมา และกาฬสินธุ์ ภาคตะวันออก ได้แก่ จันทบุรี ภาคกลาง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร และสุพรรณบุรี และภาคใต้ ได้แก่ นครศรีธรรมราช และพัทลุง ซึ่งหากได้รับงบประมาณในการดำเนินการก็จะสามารถเริ่มจัดการแสดงได้ภายในเดือนกันยายนนี้ และอาจจะมีการจัดแสดงสัญจรไปยังจังหวัดอื่น ๆ ด้วย

นอกจากนี้ สบศ.ยังมีแนวคิดในการส่งลูกศิษย์ของสถาบันไปฝึกทักษะโขนให้แก่นักเรียนในโรงเรียนต่าง ๆ ที่สนใจ และอยากเสนอให้ วธ. ส่งเสริมให้มีครู หรือวิทยากรในชุมชน ที่จะช่วยสอนให้เด็ก ๆ ในชุมชนได้เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม และการแสดงพื้นบ้านของท้องถิ่นตัวเอง โดย วธ.อาจจะจัดเงินเดือนให้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ครูด้วย นายกมล กล่าว.

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด