รมต.วธ.เอเชียชูปฏิญญาเออร์ดอส

ใช้วัฒนธรรมกู้ภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยว่า จากการประชุมรัฐมนตรีวัฒนธรรมแห่งเอเชีย ในฐานะผู้แทนนายธีระ สลักเพชร รมว.วัฒนธรรม ณ เมืองเออร์ดอสเขตปกครองตนเองมองโกเลียใน สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 18-20 ส.ค.ที่ผ่านมา ที่ประชุมได้เห็นพ้องกันว่า ในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจเช่นนี้ วัฒนธรรมต้องเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาประเทศให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยได้มีการลงนามในปฏิญญาเออร์ดอสร่วมกัน 4 ข้อ คือ 1.สนับสนุน ชี้นำ และกระตุ้นการพัฒนาทางวัฒนธรรมของประเทศ เพื่อเป็นปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญในการฟื้นฟูความเชื่อมั่นของสังคมและส่งเสริมการฟื้นฟูเศรษฐกิจ 2.ดำเนินความร่วมมือที่ครอบคลุมในวงกว้าง และมีสาระในด้านการค้าทางวัฒนธรรมและทรัพยากรมนุษย์ โดยตั้งอยู่บนหลักแห่งความเคารพซึ่งกันและกัน รวมทั้งผลประโยชน์ร่วมกัน 3.เพิ่มพูนการสื่อสารและความร่วมมือในด้านวัฒนธรรมภายในภูมิภาค และเสริมความสามารถของเอเชียในการต้านวิกฤติ และ 4.ดำเนินการต่อไปในการแสวงหาประโยชน์จากกรอบความร่วมมือพหุภาคีที่มีอยู่ อาทิ อาเซียน 10+1 และอาเซียน 10+3 และปรับปรุงระดับคุณภาพของความร่วมมือ

นายวีระ กล่าวต่อไปว่า ตนได้แสดงความคิดเห็นสนับสนุนปฏิญญาเออร์ดอส และย้ำว่า เมื่อผู้แทนแต่ละประเทศกลับไปประเทศของตนเอง สิ่งที่ที่ประชุมได้หารือร่วมกันรายงานให้รัฐบาลของตนเองได้รับทราบ และน่าจะลองนำประสบการณ์ของประเทศอื่นไปใช้แก้ปัญหาของประเทศตนเอง เพื่อให้รัฐบาลเห็นความสำคัญและให้การสนับสนุนในการใช้มิติทางวัฒนธรรมไปบริหารจัดการแก้วิกฤติเศรษฐกิจให้เกิดเป็นรูปธรรมขึ้นจริง

ปฏิญญาเออร์ดอสพูดถึงความร่วมมือทางวัฒนธรรมเป็นหลัก ซึ่งประเทศไทยจะได้ประโยชน์จากปฏิญญาดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นความร่วมมือการแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านวัฒนธรรม อย่างไรก็ตาม ผมจะนำข้อคิดเห็นในที่ประชุม รวมทั้งจะนำปฏิญญาเออร์ดอส รายงานต่อนายธีระ เพื่อรายงานต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) ต่อไป ปลัด วธ.กล่าว.

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!