สมคำร่ำลือ! ส.ว.ผ่าน 3 พ.ร.ก.กู้เงิน 1.9 ล้านล้าน แบบไร้เสียงค้าน แพงสุดเป็นประวัติการณ์

สมคำร่ำลือ! ส.ว.ผ่าน 3 พ.ร.ก.กู้เงิน 1.9 ล้านล้าน แบบไร้เสียงค้าน แพงสุดเป็นประวัติการณ์
S! News (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

วุฒิสภาให้การรับรองพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) 3 ฉบับ ที่เกี่ยวกับการเยียวยาผลกระทบจากมาตรการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของรัฐบาล มูลค่ารวมประมาณ 1.9 ล้านล้านบาท โดยไม่มีเสียงคัดค้าน

พ.ร.ก. ทั้ง 3 ฉบับได้รับการลงมติดังนี้

 • พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 

  เห็นด้วย 242 เสียง
  ไม่เห็นด้วย 0 เสียง
  งดออกเสียง 4 เสียง

 • พระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563

  เห็นด้วย 244 เสียง
  ไม่เห็นด้วย 0 เสียง
  งดออกเสียง 3 เสียง

 • พระราชกำหนดการรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ พ.ศ. 2563

  เห็นด้วย 243 เสียง
  ไม่เห็นด้วย 0 เสียง
  งดออกเสียง 4 เสียง