โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎร ณ วัดพลงไสว อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

องคมนตรีและผู้แทนจากสำนักราชเลขาธิการ นำสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ราษฎร ตามโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎร ที่วัดพลงไสว อำเภอแกลง จังหวัดระยอง วันนี้ (23 ส.ค.52) เวลา 10.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้ากระหม่อม พระราชทานความช่วยเหลือแก่ นางภาพร ผลเกิด และ นายจำโนชย์ แก้วยัง ราษฎรจังหวัดระยอง ที่ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฎีกา ขอพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ โดย พลเรือเอกชุมพล ปัจจุสานนท์ องคมนตรี และผู้แทนจากสำนักราชเลขาธิการ ได้นำสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ราษฎร และโรงเรียนในพื้นที่อำเภอแกลง ณ วัดพลงไสว ตำบลชากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง นางภาพร ผลเกิด ประกอบอาชีพรับจ้างซักรีดเสื้อผ้า สามีรับราชการตำรวจ เสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่ ทำให้ขาดผู้นำครอบครัว มีภาระดูแลนางสาวณัฐชยา และเด็กหญิงณัฏฐา ผลเกิด บุตรสาว ศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนระยองวิทยาคม ครอบครัวมีรายได้น้อย ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร เกรงว่าบุตรจะไม่ได้ศึกษาต่อในระดับสูง นายจำโนชย์ แก้วยัง เคยรับราชการตำรวจ ปัจจุบันประกอบอาชีพรับเช่าพระเครื่อง อาศัยอยู่กับภรรยา ซึ่งประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป และบุตรในวัยศึกษา 3 คน ครอบครัวมีภาระค่าเช่าบ้าน และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร รายได้ไม่เพียงพอต่อการครองชีพ และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร สำนักราชเลขาธิการได้พิจารณาให้นางภาพร และนายจำโนชย์ ได้รับความช่วยเหลือตามโครงการพระราชทานความช่วยเหลือ โดยมอบทุนประกอบอาชีพให้แก่นางภาพร จำนวน 30,000 บาท และมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวแก่นายจำโนชย์ จำนวน 30,000 บาท พร้อมกันนี้สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื่องแก่เด็กหญิงณัฏฐา ผลเกิด บุตรสาวคนที่ 2 ของ นางภาพร และมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนสนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื่องแก่เด็กชายสวัสดิภาพ แก้วยัง บุตรชายคนโตของนายจำโนชย์ โอกาสเดียวกันนี้ โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้มอบยาสามัญประจำบ้าน แก่ราษฎรในพื้นที่พร้อมทั้งจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มาร่วมให้บริการตรวจสุขภาพและบริการทันตกรรมแก่ประชาชน และสำนักงานอัยการสูงสุดได้ให้บริการปรึกษาด้านกฎหมายแก่ประชาชนถวายพระราชกุศลในครั้งนี้ด้วย

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!