นายกรัฐมนตรีมาเลเซียขอให้กลุ่มคนรวยช่วยเหลือคนจนมากขึ้น

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

นายกรัฐมนตรีนาจิบ ราซัคแห่งมาเลเซียเรียกร้องผ่านเว็บไซต์ของทางการว่า ขอให้กลุ่มคนรวยช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนมากขึ้นโดยเฉพาะช่วงการถือศีลอด นายนาจิบกล่าว่าผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจโลก ทำให้ผู้คนรวมทั้งชาวมาเลเซียส่วนหนึ่งต้องเผชิญหน้ากับการแบกรับภาระกันมากขึ้นดังนั้นเวลานี้จึงเป็นเวลาสำคัญที่ชาวมาเลเซียจะต้องช่วยกันปัญหาความยากจนภายในประเทศซึ่งไม่ได้หมายถึงเฉพาะแต่ชนเชื้อสายมาเลย์เท่านั้น แต่ยังรวมถึงชนชาวเชื้อสายจีนกับอินเดียที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของชาติ.

เรื่องล่าสุดของหมวด ต่างประเทศ

ดูหมวด ต่างประเทศ ทั้งหมด