เลขาฯ สปส.ยืนยัน มาตรการขยายสิทธิผู้ประกันตนไม่กระทบกองทุน สปส.

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ยืนยัน มาตรการขยายสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนไปยังคู่สมรสและบุตร ไม่กระทบต่อความมั่นคงของกองทุน เชื่อ รัฐบาลจะเร่งผลักดันการแก้ไขกฎหมายพระราชบัญญัติประกันสังคมให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมนี้ นายปั้น วรรณพินิจ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวว่า มาตรการขยายสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนไปยังคู่สมรสและบุตร จะไม่กระทบต่อความมั่นคงของกองทุนประกันสังคมอย่างแน่นอน หากรัฐบาลให้งบ สปส.ในอัตราเดียวกันกับค่ารักษาพยาบาล ต่อคน ของ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้พูดอย่างชัดเจนว่า รัฐบาลจะเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนของค่าใช้จ่ายที่เพิ่มเข้ามา ส่วนรัฐบาลจะนำเงินจากส่วนใดมาให้สำนักงานประกันสังคมไม่สามารถทราบได้ อย่างไรก็ตาม โดยส่วนตัวเห็นว่า นโยบายดังกล่าวเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกันตน ซึ่งในขั้นตอนต่อไปต้องมีการแก้ไขกฎหมายพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 ควบคู่กับการออกกฎกระทรวง พระราชกฤษฎีกา เพื่อกำหนดกรอบการใช้จ่ายเงิน การเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้คู่สมรสและบุตรว่าจะเพิ่มใน 4 กรณี ประกอบด้วย ทุพพลภาพ เจ็บป่วย เสียชีวิต และชดเชยการขาดรายได้ ในลักษณะและจำนวนเท่าใด เชื่อว่ารัฐบาลจะเร่งผลักดันการแก้ไขกฎหมายการขยายสิทธิดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมนี้ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวอีกว่า คณะกรรมการประกันสังคม (บอร์ด สปส.) ได้ตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาดูแล โดยมี นายพนัส ไทยล้วน กรรมการ สปส.ฝ่ายลูกจ้าง เป็นประธาน ซึ่งคณะอนุกรรมการชุดนี้จะศึกษาและเสนอกรอบการขยายสิทธิ และเสนอให้ กรรมการ สปส.พิจารณา

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!