กลัวถูกหักหัวคิว! ส.ส.ก้าวไกลแฉ มีกันงบ พ.ร.ก.กู้เงินให้ส.ส.คนละ 80 ล้าน

กลัวถูกหักหัวคิว! ส.ส.ก้าวไกลแฉ มีกันงบ พ.ร.ก.กู้เงินให้ส.ส.คนละ 80 ล้าน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ส.ส.ก้าวไกล แฉ มีการกันงบ พ.ร.ก.ให้ ส.ส.คนละ 80 ล้านบาท จี้นายกฯหากโปร่งใสจริงควรให้มีการตั้ง กมธ.ตรวจสอบติดตามการใช้เงิน

นายพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ ส.ส.พรรคก้าวไกล อภิปราย พ.ร.ก. กู้เงินในส่วนที่นำไปพื้นฟูเศรษฐกิจ 400,000 ล้านบาท ว่างบประมาณส่วนดังกล่าวยังไม่มีแผนที่ชัดเจน  แต่กลับได้รับทราบข้อมูลว่ามีการจัดสรร แบ่งปันงบประมาณที่จะลงสู่จังหวัดให้กับ ส.ส.คน 80 ล้านบาท งบประมาณดังกล่าวแทนที่จะถูกนำไปฟื้นฟูเศรษฐกิจกลับถูกกันไว้ให้กับส.ส.แต่ละคน  โดยข้อมูลระบุว่าเมื่องบประมาณลงสู่จังหวัด ส.ส.ในพื้นที่สามารถเข้าไปกำหนดว่าจะนำเงิน 80 ล้านบาท ไปใช้ในโครงการใดซึ่งเรื่องนี้จะนำไปสู่การหักหัวคิว เป็นการเอื้อผลประโยชน์ให้กับกลุ่มคนบางกลุ่ม ทั้งที่งบประมาณนี้สามารถนำไปสร้างความยั่งยืน  สร้างงาน  สร้างอาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่น แต่กลับเป็นโครงการที่สร้างความมั่นคงและยังยืนให้กับนักการเมืองบางกลุ่มบางพรรค

นายกรัฐมนตรี จึงปฏิเสธไม่ได้ที่จะไม่รู้ไม่เห็นกลับเรื่องนี้  เพราะหากเกิดขึ้นจริงถือเป็นการบ่อนทำลายประเทศของนายกรัฐมนตรี  เป็นการนำงบประมาณแผ่นดินไปใช้ทางการเมือง  ใช้ปิดปาก ส.ส.เพื่อกำหนดทิศทางตามที่ต้องการ  เป็นการทำลายระบบพรรคการเมือง  ทำให้พรรคการเมืองอ่อนแอลงอยู่ได้ด้วยกันหรือผลประโยชน์

แต่ยังสามารถป้องกันและป้องปรามไม่ให้เกิดขึ้นได้  โดยการตั้งกรรมาธิการติดตามและตรวจสอบงบประมาณตาม พ.ร.ก.กู้เงิน  ซึ่งส.ส.จากฝ่ายค้านและรัฐบาลบางพรรคก็เห็นด้วยพี่จะให้มีการตั้งกรรมาธิการ  จึงอยากให้นายกรัฐมนตรี เห็นด้วยเพราะท่าทีของนายกรัฐมนตรีก็มีผลต่อ ส.ส. บางพรรค จึงขอท่านนายกรัฐมนตรีหากต้องการให้ประชาชนเชื่อมั่นก็อยากกลัวการตรวจสอบ