บุรีรัมย์ระดม อสม.นักเรียนรวม 1,000 ออกกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเชิงรุกหลังพบผู้ป่วยไข้เลือดออกต่อเ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ระดม อสม. 18 ชุมชน และนักเรียนร่วม ออกหยอดทรายอะเบทตามภาชนะที่มีน้ำขังในบ้านเรือน สถานที่ราชการ และแหล่งชุมชน กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายเชิงรุกให้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน หลังพบผู้ป่วยไข้เลือดออกพุ่งสูงขึ้นต่อเนื่อง เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ระดม อสม. กรรมการชุมชนจากทั้ง 18 ชุมชน และนักเรียน นักศึกษารวม 1,000 คน ออกหยอดทรายอะเบทตามภาชนะกักเก็บน้ำ หรือแหล่งที่มีน้ำขัง ตามบ้านเรือนราษฎร สถานที่ราชการ และแหล่งชุมชนทุกชุมชนในเขตเทศบาล เพื่อกำจัดแห่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะนำเชื้อโรคไข้เลือดออกมาแพร่ระบาดสู่คน หลังพบผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งขณะนี้ทั้งจังหวัดมีผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกเข้ารับการตรวจรักษาแล้ว 543 ราย เสียชีวิต 1 ราย ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะเป็นอยู่ในกลุ่มอายุระหว่าง 5 14 ปี และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากเป็นช่วงฤดูฝน มีน้ำขังในหลายพื้นที่ทำให้เอื้อต่อการเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายได้ง่าย จึงต้องเร่งรณรงค์หยอดทรายอะเบท และให้ความรู้ชาวบ้าน เพื่อตัดวงจรการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก นายปาลีรัตน์ สมานประธาน นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ กล่าวว่า ทางเทศบาลได้รณรงค์หยอดทรายอะเบททุกปีๆ ละ 2 ครั้ง หากพื้นที่ชุมชนใดมีการระบาดและพบผู้ป่วย ก็จะระดมฉีดพ่นยากำจัดยุงลายตัวแก่ ที่เป็นพาหนะนำเชื้อโรคไข้เลือดออกมาแพร่ระบาดสู่คน พร้อมรณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในบ้านเรือน อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด