ปลัด สธ.ระบุ ผลงานควบคุมและป้องกันโรคไข้ปวดข้อยุงลายใน 14 จังหวัดภาคใต้ 7 สัปดาห์ ได้ผลน่าพอใจ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระบุ ผลงานควบคุมและป้องกันโรคไข้ปวดข้อยุงลายใน 14 จังหวัดภาคใต้ 7 สัปดาห์ ได้ผลน่าพอใจ จำนวนผู้ป่วยลดลงทุกสัปดาห์ นายแพทย์ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์เสรี หงษ์หยก ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และประธานคณะกรรมการฝ่ายปฏิบัติการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคไข้ปวดข้อยุงลายภาคใต้ ประชุมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลท่วไป ในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ ที่โรงแรมลีการ์เดนส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานควบคุมป้องกันโรคไข้ปวดข้อยุงลาย และโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 นายแพทย์ปราชญ์ กล่าวว่า ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ และอสม. ค้นหาผู้ป่วยไข้ปวดข้อยุงลายรายใหม่ในชุมชนใน 14 จังหวัดภาคใต้ได้ 9,982 ราย ซึ่งสูงกว่าจำนวนที่เข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาลกว่า 3 เท่าตัว ทำให้ควบคุมป้องกันโรคได้อย่ารวดเร็ว การระบาดในภาพรวมลดลงเรื่อยๆ ส่วนจำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออกก็ลดลงเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ สำนักระบาดวิทยา รายงานสถานการณ์โรคไข้ปวดข้อยุงลายทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 18 สิงหาคม 2552 พบผู้ป่วย 38,275 รายใน 51 จังหวัด ไม่มีผู้เสียชีวิต ร้อยละ 98 อยู่ในภาคใต้ จำนวน 37,835 ราย ที่เหลือกระจายในภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!