นายกฯ อวยพรพี่น้องไทยมุสลิม ถือศีลอด เดือนรอมฎอน ชมศรัทธาเข้มแข็งมุสลิมทั่วโลก

อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะแถลงคำอวยพรแก่พี่น้องชาวไทยมุสลิมในโอกาสการถือศีลอดเดือนรอมฏอน พร้อมชื่นชมศรัทธาอันเข้มแข็งของพี่น้องมุสลิมทั่วโลก ในการฝึกความอดทน ขัดเกลาจิตใจให้บริสุทธิ์ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี กล่าวคำอวยพรแก่พี่น้องชาวไทยมุสลิมในโอกาสการถือศีลอดเดือนรอมฏอน เมื่อวันที่ 22 สิงหาคมว่า พี่น้องชาวไทยมุสลิมที่รักทุกท่าน เนื่องในโอกาสที่เดือมรอมฎอน ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1330 ได้เวียนมาบรรจบครบรอบปีอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งจะเริ่มต้นในเดือนสิงหาคมนี้ ผมขอส่งความระลึกถึงและความปรารถนาดีมายังพี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศด้วย

เดือนรอมฎอนเป็นวาระที่มีความสำคัญของศาสนาอิสลาม เป็นเดือนแห่งความเชื่อมั่น ที่มวลมุสลิมจะปฏิบัติตามศาสดามูหะมัดอย่างเต็มความสามารถ ด้วยจิตใจที่แน่วแน่มั่นคง โดยการถือศีลอด งดเว้นการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด ตั้งแต่รุ่งสางจนถึงตะวันลับขอบฟ้า ละเว้นการกระทำที่จะสร้างความเสียหายให้แก่ตนเองและสังคม ทั้งเรื่องการมอง การพูด และการฟัง รวมทั้งไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งต้องห้ามทั้งหลายเป็นระยะเวลา 29-30 วัน

การถือศีลอดเป็นการฝึกความอดทนและอดกลั้น อันนำไปสู่ความเข้มแข็งทั้งทางร่างกายและจิตใจ ทำให้ผู้ปฏิบัติได้รับทราบ้าถึงสภาพอันแท้จริงของผู้ที่อัตคัด ขัดสน ทำให้มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นและเป็นการขัดเกลาจิตใจให้บริสุทธิ์อย่างแท้จริง ผมจึงขอชื่นชมในความศรัทธาอันเข้มแข็งของพี่น้องมุสลิมทั่วโลกมาในโอกาสนี้

ผมขออวยพรให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทุกคนสามารถบำเพ็ญกุศล ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนได้บรรลุผลสำเร็จตามเจตนารมณ์ทุกประการ และขอให้ผลของการบำเพ็ญตน ส่งเสริมให้ทุกคนประสบแต่ความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิผลในสิ่งอันพึงปรารถนาโดยทั่วกัน

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!