สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ จะจัดประชุมระดมสมองให้เกิดองค์ความรู้การดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็ง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลศูนย์วิจัยศึกษาและบำบัดโรคมะเร็ง ฝ่ายวิจัยและวิชาการ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ จะจัดประชุมระดมสมองเพื่อให้เกิดองค์ความรู้การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง โดยใช้เทคโนโลยีระดับยีนมาประยุกต์ใช้ รศ.ดร.แพทย์หญิงจิรายุ เอื้อวรากุล รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลศูนย์วิจัยศึกษาและบำบัดโรคมะเร็ง ฝ่ายวิจัยและวิชาการ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กล่าวถึง การศึกษาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาโรคมะเร็ง ของศูนย์วิจัยศึกษาและบำบัดโรคมะเร็ง สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ที่กำหนดจัดประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ ในหัวข้อ การดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็ง โดยการนำเทคโนโลยีระดับยีนมาประยุกต์ใช้ ว่า การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในวันที่ 9 เดือน 9 ปี 2009 เพื่อเป็นการระดมสมองให้เกิดองค์ความรู้การดูแลรักษาผู้ป่วยโดยใช้เทคโนโลยีระดับยีนมาประยุกต์ใช้ ซึ่งการประชุมจัดขึ้น ที่ ศูนย์ประชุม สภาบันวิจัยจุฬากรณ์ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้คาดหวังว่าการประชุมครั้งนี้จะเป็นการบุกเบิกยุคใหม่ของการวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งในประเทศไทย เพราะจะมีการนำองค์ความรู้ใหม่ด้านยีนต์ของมนุษย์ มาใช้ร่วมในการวินิจฉัยผู้ป่วยให้ดีขึ้น รวมทั้งจะเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันมะเร็งต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด